Milí naši!


V dňoch 26. – 30. apríla sa konala v Allentown, Pa., konvencia Slovenského katolíckeho združenia, ktorá sa koná každé štyri roky v USA. Konvencia sa začala slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa, v ktorom pôsobí slovenský kňaz reverend Msgr. Robert Kozel.

Sv. omšu celebroval otec kardinál Jozef Tomko a koncelebrantmi boli dvaja otcovia biskupi – vdp. Jozef Adamec, pôsobiaci v diecéze Altoona – Johnstown a vdp. Edward Cullen z Allentown.

O. kardinál Tomko bol slávnostne privítaný chlebom a soľou manželmi Birošovcami v slovenských krojoch. Zakladateľom tohto Združenia bol náš slávny slovenský kňaz Jozef Murgaš, ktorý pôsobil vo Wilkes-Barre, Pa.. Ako vieme, práve z tohto mesta zaznel prvý počutý hlas z bezdrôtovej telegrafie, ktorej bol vynálezcom. Bol vlastníkom 12tich patentov a všetky prostriedky venoval na výstavbu kostola a katolíckej školy vo Wilkes-Barre, Pa.. Bol to vzácny človek kňaz, maliar a rodoľub, milovaný Slovákmi v celej USA.

Vrátim sa však ku konvencii, na ktorej sa zúčastnil aj náš vzácny hosť. Mimoriadne bolo cenené, že ste nám poskytli viac výtlačkov Spektra zo slávenia svätej omše v Košiciach pri príležitosti 85. narodenín o. kardinála Jozefa Tomku a 60 rokov kňazstva spolu s o. biskupom Tkáčom, ktorý slávil 75 rokov života. Chceme sa podeliť s vami, milá redakcia a čitatelia Spektra so žiarivým úsmevom a vďakou, ktorú vyjadril kardinál Jozef Tomko vám všetkým. Bolo to prekvapenie. Rozdal niektoré výtlačky dvom americkým biskupom a ďalším kňazom, ktorí ovládajú slovenčinu. Veľmi sa im páčilo, že farnosť vo Víťaze vydáva taký pekný časopis zo života farnosti. Pán kardinál osobitne poďakoval Martinovi Magdovi a všetkých pozdravil.

Vďaka vám, redakcia, a hlavne tebe, Martin, za včasné poslanie výtlačkov, aby sme mohli urobiť radosť, lebo aj my na konvencii sme oslávili jeho dve jubileá. Bola to pre nás všetkých vzácna chvíľa, keď za prítomnosti asi 300 ľudí zaznelo „Happy Birthday a Živio“ pre nás veľmi vzácneho hosťa, ktorý vzorne reprezentuje Slovákov v zahraničí.

S láskou
Birošovci.

Jozef Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v Tajove. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, ale zaujímalo ho predovšetkým maliarstvo. V r. 1880–1882 študoval v bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom. Od r. 1889–1890 študoval maliarstvo v Budapešti, potom štyri roky v Mníchove. Vo všetkých kostoloch, v ktorých ako kňaz pôsobil, namaľoval oltárny obraz. V roku 1896 odchádza do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre, kde žilo 300 slovenských rodiniek, medzi nimi aj rodina Štefana Biroša z Víťaza. Tu vybudoval kostol Božského Srdca Ježišovho zriadil školu, knižnicu, telocvičňu, ihriská, kúpele a začal sa hlbšie zaujímať o elektrotechniku. Roku 1903 podal Jozef Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu a 10. mája 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý známy ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Na základe týchto dvoch patentov sa vo Philadelphii vytvorila na využívanie Murgašovho vynálezu účastinná spoločnosť Universal Aether Telegraph Co.

Jeho najvýznamnejsí objav ale zostáva dosiahnutie bezdrôtového prenosu hovoreného slova pred svedkami a tým sa zapísal do histórie ako vynáleza rádia. Vôbec prvý raz sa mu to podarilo už 27. apríla 1905, keď jeho pokusné volanie zachytil báadateľ Stenger. 23. novembera 1905 zorganizoval rádiové spojenie ktoré sa uskutočnilo medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Počas prvej svetovej vojny sa angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike. Pomocou svojich kontaktov pripravil pôdu pre rokovania na podporu vzniku ČSR, ktorá mala vzniknúť na základe dohody z 30. mája 1918 v Pittsburghu. Murgaš bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody.
Zorganizoval medzi americkými Slovákmi zbierku s výťažkom 1 milión dolárov na základný valutový fond ČSR.

Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Chcel sa tu usadiť natrvalo, vyučovať elektrotechniku na niektorej škole, čo mu ale úrady neumožnili, preto sa vracia naspäť do USA. Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes Barre.

čerpané z Wikipédie

Anna a Josef Birošovci, Middletown, USA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.