Som šťastný, že som kňazom

Toto vyznanie zaznelo 11. júla 2009 pri slávnostnej sv. omši v Dubovici na východnom Slovensku z príležitosti 70. narodenín Mgr. Jána Biroša, bratranca môjho manžela Jozefa.Na slávnostnej sv. omši za prítomnosti ďalších 12-tich kňazov mal homíliu pomocný biskup Spišskej diecézy Andrej Imrich, v ktorej zdôraznil hlavne v pokore hľadať najväčší poklad – Boha Stvoriteľa. On nám dal svojho Syna Ježiša Krista ako cestu k nemu, aby ľudstvo nezblúdilo. To je to Svetlo, ktoré svieti na ceste životom a ukazuje nám smer, ale najmä istotu nášho cieľa – večného života. Márna je snaha človeka po bohatstve na tomto svete, keď nemá a nežije podľa Evanjelia. Človek sa musí stíšiť v tomto svete, ktorý zvádza viac k Zlému. Lebo len v tichu môže človek rozpoznať Zlo od Dobra. Prosiť Ducha Svätého o Jeho dary, aby svedomie nebolo znečisťované nánosom špiny, nešvárov, neláskou, honbou za mamonou a ďalšími nástrahami Zlého. Áno, nie je to ľahká cesta, ale je to proces každého z nás, len nestratiť cieľ – Boha v Jeho Trojjedinosti.

Otec biskup je aj blízkym priateľom otca Jána Biroša zo školských lavíc seminára. „Tento pokorný človek zasial dobré semeno do svedomia prítomných“, ako zdôraznil neskôr vo svojom príhovore starosta obce Bystrík Hudák.

Sv. omšu celebroval jubilant a koncelebrovali Mgsr. ThDr. Bartolomej Urbanec z Košíc a dekan Thlic. Tomáš Čap z Torysy. Vo svojom príhovore jubilant opäť vyznal, aký je šťastný, že je kňazom a môže slúžiť svojim veriacim, hoci cesta ku kňazstvu po štvornásobnom odmietnutí štátnych organov nebola ľahká. Ale jeho túžba bola Bohom vyslyšaná – slúži veriacim už plných 38 rokov. Aj to je dôkaz o tom, že keď sa človek nevzdá svojho cieľa a je to Bohu milé, tak to dosiahne. Aj so samotnou vysviackou boli problémy, zvlášť po jeho vystúpení na Devíne s básňou Márie Rázusovej-Martákovej “Nepoznanému”. Aj tam zasiahli „pazúry“ komunistickej moci, ale aj neskôr už ako kňazovi, plniac si len a len svoje poslanie.

Ďakujúc Bohu aj za pomoc v prekonávaní týchto prekážok ďakoval za všetko predovšetkým svojim rodičom a príbuzným, ktorí ho na životnej ceste sprevádzali. Zvlášť 82-ročnému bratovi Valentovi, ktorý sa zúčastnil na tejto slávnostnej sv. omši so svojou rodinou. Ale aj miestnemu zboru, ktorý krásnymi hlasmi obohatil a prekvapil všetkých, ktorí sme ho nepoznali. Bolo to úžasné! Obklopený aj ďalšími príbuznými a veriacimi žiaril ako kvety, ktorými bol obdarovaný.

Drahý náš Janko, nech Ti Pán časov dopraje do ďalších rokov ešte veľa energie v rozsievaní Božieho slova všade, kde vstúpi tvoja noha.

vďační príbuzní Anna a Jozef Biros

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.