EXERCÍCIE (XIV. časť)

V rámci katechézy – nášho kresťanského vzdelávania – vám chceme v niekoľkých častiach na pokračovanie ponúknuť exercície podľa vzoru sv. Ignáca z Loyoly. Uvedomujme si navzájom potrebu takéhoto vzdelávania. Často sa stáva, či už doma, na ulici alebo aj v práci, že dostaneme otázku, týkajúcu sa našej viery. Nech sú tieto riadky duchovným pokrmom, ktorý v nás vzbudí radosť nad pôsobením Ducha Svätého. Nech Duch Svätý naplní myseľ, ale i naše srdcia.

Chyby a previnenia vychovávateľa
Láska a rešpekt k slobode:

• neočisťovať v sebe stále lásku k dieťaťu

• nerešpektovať legitímnu slobodu a hlbokú osobnosť dieťaťa

• zachádzať s dieťaťom ako s miniatúrnym dospelým, a nie ako svojráznou bytosťou

• myslieť, že dieťa je prirodzene dobré a dovoliť mu všetko

• myslieť, že dieťa je prirodzene zlé a tyranizovať ho

• nanucovať sa dieťaťu namiesto spolupracovať s ním na formovaní

• uplatňovať násilne svoju vôľu

• ustupovať vo všetkom vôli dieťaťa

• nanucovať a nevzbudzovať pochopenie a túžbu dieťaťa

• nebyť pozorný k dobrému jadru a sklonom dieťaťa a nerozvíjať ich

• nepomáhať dieťaťu, aby si uvedomilo svoje poslanie – duchovné, ľudské i sociálne

• nepomáhať dieťaťu, aby si nadobudlo autonómiu svojej osobnosti

• drezúrovať namiesto vychovávať

• hľadieť predovšetkým na vonkajší poriadok – a nie i vnútro!

Viem, akú pomoc poskytovať pri formovaní charakteru?

• privykať dieťa, aby si formovalo a cvičilo vôľu pozitívnymi činmi

• žiadať od neho primerané hrdinstvo a primeranosť v sebaovládaní

• nepreháňať prejavy náklonnosti voči dieťaťu

• nebyť príliš zdržanlivý v prejavoch lásky voči dieťaťu

• naučiť dieťa a mladého človeka organizovať svoj život, pracovať rozvážne, plánovito a účinne

• kontrolovať prácu dieťaťa, žiadať dokončenie práce, neuspokojiť sa s priemernosťou

• vnukať deťom lásku a chuť pre poriadok a pre dobre vykonané povinnosti

• nechcieť len dobrý úspech skúšok, lež formovanie človeka

• rátať s krízou mladosti

• pomáhať mladým rozpoznať originalitu a osobnosť

• nepreháňať prispôsobovanie kolektívu až po stratu vôle, ale nepreháňať ani škodlivosť konformizmu

• nepodceňovať význam a bohatstvo disciplinovanej obrazotvornosti u mladých

Poznávanie dieťaťa:

• sústavne pohŕdať aktívnymi metódami – len trest

• nepoučovať sa pre lepšiu výchovu detí

• zanedbávať súčasné poznatky a skúsenosti iných

• držať sa absolútne zásad, ktoré nerešpektujú psychológiu dieťaťa

• nerobiť nič, aby sme vnikli do sveta dieťaťa

• neodkrývať dieťaťu jeho možnosti

• podceňovať schopnosti dieťaťa hodnotiť sa

• neukazovať mu jeho hranice i možnosti prekračovať ich, ukazujúc mu obsahujúcu hodnotu úsilia a námahy

• nezverovať dieťaťu úlohy

Výchovný systém:

• súdiť prv, než sme pochopili

• tolerovať klebety a žalovanie

• skrývať svoju neschopnosť za trest

• používať duchovné argumenty, ktoré vzbudzujú falošnú predstavu o Božej spravodlivosti (pôjdeš do pekla)

• nechať obranné reakcie dieťaťa zoči-voči trestu a zvyšovať ich novými trestami

• trestať so spiatočnou platnosťou – zratúvať priestupky

• trestať dieťa viac pre materiálnu škodu než podľa jeho zodpovednosti

• trestať unášaný hnevom, alebo ako uponíženie

• karhať tvrdo, keď by bolo namieste poučenie

• používať nespravodlivo trest kolektívne

• uložiť trest bez výchovnej hodnoty

• predstavovať nejakú chybu ako nenapraviteľnú – vyvolať komplex trvalej viny

• nepripustiť, že sme sa niekedy mýlili a potrestali príliš ľahko

Osobná askéza vychovávateľa:

• neovládať sa a ustavične mentorovať

• mať obľúbeného a dať to vidieť

• nezaoberať sa menej nadanými a neprispôsobivými

• byť násilný

• byť pesimistický alebo úzkostlivý

• nepoznať sa, nepoznať vlastné motívy správania pre lepší výchovný účinok

• neprehlbovať si pedagogiku a uspokojiť sa receptami

• držať sa zásad len jedinej pedagogickej školy

• nepripustiť, aby žiaci hodnotili
nevyvodzovať závery z ich úsudkov

• nemať rád svoje povolanie

• pripútať dieťa k sebe, namiesto orientovať ho k otvorenosti voči druhým

• nemierne sa báť každej skúšky a kríža pre dieťa

• znechucovať sa

• zabúdať, že výchova, najmä výchova svedomia, je i dielo Božie

Mgr. Ladislav Franc, výpomocný duchovný pre sabinovský dekanát

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.