Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Mnohí mladí dnes tvrdia, že antikoncepcia pomohla oslobodiť ženy, priniesla medzi pohlavia viac rovnosti a dala manželským párom slobodu užívať si viac radosti zo sexu bez strachu z nechcenej tehotnosti.

Je namieste položiť si seriózne odpovede na dané otázky:

a. Čo znamená pre ženy byť slobodné?
b. Čo je to rovnosť medzi pohlaviami?
c. Čo je to radosť zo sexu?

Ak sa v krátkosti zodpovedne pozrieme na položené otázky, zistíme, čo skutočne urobila antikoncepcia.

Oslobodenie žien: Dejiny sú ukážkou toho, čo kniha Genesis predpovedala: „Muž bude vládnuť nad ženou“ (Gn 3,16). Ženy by mali hľadať oslobodenie spod tejto nadvlády. Ak je ale skutočný problém s útlakom žien v tom, že s nimi muži nedokážu zaobchádzať ako s osobami, potom je antikoncepcia istý spôsob, ako ich naďalej udržať v reťaziach.

Odstráňte možnosť otehotnenia a tým podporíte tendenciu mužov zaobchádzať so ženami nie ako s osobami, ktoré milujú, ale ako s vecami, ktoré používajú na svoju vlastnú rozkoš a ktoré zahodia, keď skončili. Prvé feministické predstaviteľky 19. storočia si to uvedomovali. Vystupovali proti antikoncepcii, ktorú vnímali ako ďalšiu degradáciu žien, pretože dávala mužom povolenie na uspokojovanie ich pudov bez následkov. V katastrofálnom odtrhnutí sa od múdrosti svojich predchodkýň feministky 20.storočia uverili, že antikoncepcia bola kľúčom k oslobodeniu žien. Až po následkoch sexuálnej revolúcie sa niektoré moderné feministky prebudili do dezilúzie.
Napr. Germaine Greerová, ktorá v minulosti nabádala svoje nasledovateľky, aby sa oddávali “slobode“, ktorú im priniesla antikoncepcia, teraz lamentuje, že „technológia antikoncepcie“ zo žien namiesto oslobodenia spravila „gejše“(japonský názov pre prostitútky), ktoré riskujú zdravie a plodnosť, len aby boli stále pripravené na sex bez významu.

Podobný pohľad ako prvé feministky mal aj pápež Pavol VI., ktorý v encyklike Humanae vitae predpovedal, že antikoncepcia povedie k ďalšej degradácii žien. Gándhí predpokladal to isté a dejiny dokázali, že všetci mali pravdu.

Rovnosť medzi pohlaviami: Naša rovnaká hodnota ako muža a ženy je založená na našom stvorení Bohom ako muža a ženy na Jeho obraz. Ale rovnosť v hodnote neznamená rovnakosť. Práve v kráse pohlavných rozdielov, ktoré nám Boh dal, odhaľujeme naše vzájomne sa doplňujúce a rovnako hodnotné osobnosti.

Antikoncepcia je v skutočnosti proti ženskej rovnosti. Snaží sa z nej spraviť niekoho, koho Boh nestvoril – osobu, ktorá sa môže milovať bez toho, aby otehotnela, aby bola rovná mužovi (čítaj a pochop – rovnaká ako muž). Dobre sa nad tým pozamýšľajme! Ak sa žena musí zmeniť, aby mohla vyhlásiť „rovnosť“, potom takáto rovnosť nie je ničím iným ako pretvárkou, ktorú vytvorila antikoncepčná technológia, a nie Boh. Muži, tak či tak, budú so ženami zaobchádzať ako s rovnými vtedy, keď dokážu oceniť ženinu jedinečnú obdarovanosť tak, ako ju stvoril Boh. Antikoncepcia sa túto jedinečnosť snaží odstrániť.


Radosť zo sexu: Skutočná radosť zo sexu spočíva v milovaní tak, ako miloval Boh, v slobodnom, úplnom odovzdaní sa vo viere, ktoré je otvorené pre život. Z tejto perspektívy potom manželské páry používajúce antikoncepciu nemajú vôbec radosť zo sexu! Môžu mať radosť z rozkoše výmeny orgazmov, ale nemajú opravdivú radosť zo sexu.
Technicky vzaté, manželský pár používajúci antikoncepciu vlastne ani nemá pohlavný styk. Nechce ho mať. Bojí sa toho, čo sex je. Bojí sa požiadaviek lásky. Ak by to tak nebolo, nepoužíval by antikoncepciu.

Antikoncepcia nezbavuje ľudí strachu. Iba demonštruje, ako veľmi sa manželia v skutočnosti boja. Iba pravá láska vyháňa strach (pozri 1Jn 4,18). Iba pravá láska môže priniesť pravú radosť. Ak jediné, čo chcete je rozkoš orgazmu, i keď nerád to hovorím, potom je bezpečnejšie a istejšie masturbovať(?!)

Akékoľvek skutočné dobro, ktoré vzišlo z antikoncepcie, sa dá získať aj inou, morálne prijateľnou cestou. Nikdy sa nemôžeme dopustiť zla na dosiahnutie dobra (pozri Rim 3,8).

Pápež Ján Pavol II. sa tiež venoval tejto problematike. V encyklike Evangelium vitae hovorí: „Často sa tvrdí, že antikoncepcia, ak je bezpečná a všetkým dostupná, je najúčinnejším prostriedkom proti potratu. Katolíckej cirkvi sa pritom vyčíta, že v skutočnosti napomáha nárastu potratovosti, lebo sa tvrdohlavo pridŕža svojej náuky o morálnej nedovolenosti antikoncepcie. Takáto argumentácia je v skutočnosti klamná. Možno, že veľa ľudí naozaj používa antikoncepčné prostriedky, aby sa neskôr vyhli pokušeniu potratu. Avšak antihodnoty vlastné antikoncepčnej mentalite… spôsobujú, že sa práve toto pokušenie stáva ešte silnejším, keď príde k počatiu „nechceného života“.

Používaním antikoncepcie nastavuje manželský pár svoju vôľu proti počatiu dieťaťa. Ak táto antikoncepcia zlyhá (môže zlyhať a často sa tak aj stáva), manželský pár je zrazu uväznený v situácii, keď má v ženinej maternici dieťa, ktoré nebolo predmetom dohody, na ktoré nebol pripravený a ktoré nechce. Čo teraz urobí?

Len zbežný pohľad na štatistiky ukazuje, že v každej krajine, ktorá akceptovala antikoncepciu, sa počet potratov znásobil, a nie znížil, či vymizol.

Tým pádom poskytuje antikoncepcia obrovskú ilúziu, že môžeme prerušiť vnútorné spojenie medzi sexom a deťmi. Ľudia potom hovoria tie najčudesnejšie veci, ako napríklad: „To, že som otehotnela, to bola nehoda.“ Je tu skôr na mieste povedať: „Keď ste sa milovali a otehotneli ste, neznamená to, že sa niečo pokazilo, práve naopak, znamená to práve, že sa niečo podarilo. Veď zdravé dieťa je veľký Boží dar, ba dokonca aj s nejakou tou chybou. Vždy je to Božie dieťa a nedoceniteľný dar pre vás.“

„Nechcené deti“ sú dôsledkom toho, že ľudia sa milujú bez otvorenia pre život. Gravidita (tehotnosť) sa vníma neraz ako choroba – antikoncepcia je potom akoby preventívne opatrenie – a potrat následne akoby liečba.

Pokúšať sa vyriešiť problém umelých potratov pomocou antikoncepcie je rovnaké ako sa pokúšať hasiť požiar benzínom!!!

Jedine obnovou plnej pravdy o dobre, kráse a požiadavkách sexuálnej lásky môžeme predísť „nechceným deťom“ a ich vraždeniu. Vnútromaternicové teliesko („dana“) a niektoré hormonálne prípravky môžu za určitých okolnosti, okrem antikoncepčného pôsobenia, spôsobiť aj potratenie počatého ľudského jedinca.

Chápeme už, čo všetko spôsobuje antikoncepcia? A keby sme ešte vedeli, čo sa všetko odohráva v duši človeka a aké to má následky na jeho ďalší život, nehovoriac už o večnom živote.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.