Kňaz a pastorácia v digitálnom svete


Posolstvo Svätého Otca sa sústreďuje na pastoračnú stránku pôsobenia kňazov vo všeobecnej misii evanjelizácie a komunikácie. Kňazi sú pozvaní oceniť veľký potenciál nových technológií, aby ohlasovali dobrú zvesť o Božej láske všetkým ľuďom, v stále väčšom meradle a priamejšie, prekonávajúc všetky druhy hraníc. To je umožnené využívaním nových technológií na oslovenie poslucháčov, na ich pozvanie uvažovať o základných otázkach, týkajúcich sa zmyslu a cieľa života, a ponúknuť im nesmiernu múdrosť našej tradície. Kňaz je pozvaný do digitálneho sveta ako Boží muž.

Komunikačné úsilie kňaza sa musí zrodiť z jeho osobného hlbokého načúvania Božiemu slovu a z jeho kontemplovania. Používanie nových médií v tejto súvislosti by malo odrážať “silnú kňazskú spiritualitu, zakorenenú v neustálom dialógu s Pánom,” a táto úloha by mala byť vykonávaná „s evanjeliom v našich rukách, a v našich srdciach”.
Internetové zdroje, ako sú obrázky, videá, animácie, blogy, či internetové stránky, môžu kňazi využívať na ohlasovanie evanjelia. Pápež trvá na tom, aby sa tak dialo kompetentným a adekvátnym spôsobom.

Pápež pozýva kňazov, a prostredníctvom nich všetkých veriacich, aby používali internet na vytváranie priestoru pre dialóg, kde sa kresťania, veriaci iných náboženstiev, i neveriaci, môžu navzájom stretávať v úctivom hľadaní pravdy a múdrosti. Ak všetci zúčastnení prispejú svojimi najhlbšími presvedčeniami a vierou k tomuto dialógu, pomôže to „vniesť dušu do komunikačnej siete, ktorá tvorí web”.

Rozvoj nových technológií a digitálneho sveta predstavuje podľa Svätého Otca nesmierne možnosti pre ľudstvo ako celok, aj pre každého jednotlivca, a môže fungovať ako stimul pre stretávanie a dialóg: „Ale tento rozvoj zároveň predstavuje veľkú príležitosť pre veriacich. Žiadne dvere by nemali byť zavreté pred tými, ktorí sa v mene zmŕtvychvstalého Krista usilujú priblížiť ostatným. Špeciálne kňazom nové médiá ponúkajú nové a ďalekosiahle pastoračné možnosti, povzbudzujúc ich k vyjadreniu univerzality poslania Cirkvi, k budovaniu veľkého a skutočného priateľstva, a k svedčeniu v dnešnom svete o novom živote, ktorý pochádza z načúvania evanjeliu Ježiša, večného Syna, ktorý k nám prišiel, aby nám priniesol spásu. Zároveň musia mať kňazi neustále na zreteli, že konečné ovocie ich služby pochádza zo samotného Krista, ktorého stretli a ktorému načúvali v modlitbe, ktorého ohlasovali v kázňach a žili svedectvom, z poznaného, milovaného a sláveného v sviatostiach, predovšetkým v Najsvätejšej Eucharistii a sviatosti zmierenia.”

Posolstvo pápeža Benedikta XVI. k 44. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.