Ako mať živé spoločenstvo s Duchom svätým


V našej farnosti tohto roku príjme z rúk otca biskupa sviatosť birmovania 90 kandidátov. Vieme, že mnohí naši mladí si ani neuvedomujú, čo so sviatosťou „kresťanskej dospelosti“ prijímajú.

Chlapci a dievčatá, kandidáti na sviatosť birmovania!

Prvým predpokladom mať živé spoločenstvo s Duchom svätým je viera, poslušnosť a vernosť Duchu svätému, ktorý k nám hovorí cez naše svedomie, cez Božie slovo a náuku Cirkvi.

Vo sviatosti birmovania dostanete dar Ducha svätého. Ak s ním budete spolupracovať, objaví sa vo Vašom živote ovocie Ducha svätého. V liste svätého apoštola Pavla Galaťanom (6,5, 22-23a) čítame:

„Ale ovocie Ducha svätého je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť.“

Všetci túžime po takýchto hodnotách. Žiaľ, máme skúsenosti so skutkami tela, ako ich vymenúva svätý Pavol v liste Galaťanom (5,19-21a). Hovorí:

„A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.“

Iste sa bránime pred takýmito skutkami. Ak nebudeme spolupracovať s Božou milosťou, objavia sa v našom živote skutky tela pre našu vlastnú škodu.

Zachovajte si vernosť Duchu svätému, lebo On je zárukou, že sa vo Vašom živote objaví Jeho ovocie. Aby sa Vám to darilo, budeme vás podporovať modlitbami.
Modlitba za birmovancov:

Klaniame sa Ti, Duchu Svätý, opravdivý Bože, ktorý od večnosti rovnako pochádzaš z Otca i Syna. Prosíme Ťa za kandidátov birmovania, aby sa počas celého roka zodpovedne pripravovali na túto sviatosť. Nevzďaľuj sa od nich a chráň ich pred každým hriechom.

Pán Ježiš hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti, kto ostáva vo mne a ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“

Ó, Duchu svätý, pomáhaj im v tejto príprave. Osvecuj a vyučuj ich rozum. Daj, aby vždy a všade plnili Božiu vôľu. Amen.

Svätá Terezka od malého Ježiška povedala o sviatosti birmovania tieto pekné slová:
„S veľkou starostlivosťou som sa pripravila na návštevu Svätého Ducha. Nemohla som pochopiť, že sa tak málo starostlivosti venuje prijatiu tejto Sviatosti Lásky. Že sa jej nevenuje viac pozornosti. Ach, aká šťastná bola moja duša! Ako apoštoli očakávala som prisľúbeného Tešiteľa. Tešila som sa, že čoskoro už budem dokonalou kresťankou a moje čelo bude naveky poznačené týmto tajomným krížom. V tento deň som prijala silu trpieť, ktorú som veľmi potrebovala, lebo mučeníctvo mojej duše malo už čoskoro začať.“

(Katholisches Hausbuch, 1960)

spracoval: Ján Velčok, snímka: M.Magda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.