Naše ružencové bratstvo

„Milujte Máriu, lebo je Vašou matkou a Vy ste jej deti.“
(Sv. Otec Ján Pavol II.)


foto:Klodian Cupi, chlapec adoptovaný našim ružencovým
bratstvom

Milí členovia ružencového bratstva (RB), chcem Vám prostredníctvom nášho časopisu tlmočiť poďakovanie Slovenskej katolíckej charity a rehoľných sestier Magdy Cérovskej, sestry Elen a Angely z Albánska z osady Bregdet:

Vážení dobrodinci projektu SKCH – adopcia na diaľku! S dodatočným želaním požehnaného a pokojného roka 2010 Vám preposielame najnovší informačno-ďakovný list sestry Magdy Cérovskej z Albánska, osada Bregdet. Píšu:

Drahí naši dobrodinci a spolupracovníci, v prvom rade chceme spolu s Vami chváliť a oslavovať Pána za všetky dobrodenia, ktorými nás obdaroval v roku 2009 a do jeho rúk chceme zveriť nový rok 2010. Každému z Vás vyprosujeme veľa milostí, požehnania, duchovnú silu, zdravie, pokoj a lásku. Nech jeho prítomnosť posilňuje a sprevádza každú Vašu rodinu. Adopcia na diaľku je obrovská pomoc pre celú osadu Bregdet a SKCH tu rozbehla naozaj vzácne dielo. Vďaka všetkým Vám. Pomáhate stredoškolákom študovať, pretože bez Vašej pomoci by si nemohli dovoliť cestovať do mesta do školy. Naše školy im dajú záruku dobrej kvality a dobrej kresťanskej výchovy. Vianoce boli tiež krásne aj smutné. S deťmi sme nacvičili „živý betlehem“ a prišlo veľa ľudí, v ten istý deň bol veľký príliv a voda z mora a z riek zaplavila celú osadu. Utopil sa jeden 12-ročný chlapec. Bola pohotovosť, ale kto ju robil? Kto išiel do rodín, aby zistil, čo potrebujú? Ostali odkázaní sami na seba. „Chudobných budete mať vždy medzi sebou.“ To sú Ježišove slová a naša komunita chce im dať odpoveď spolu s vami. Príspevok, ktorý dostávame od Vášho spoločenstva (RB) je darom Vašej lásky a aj naďalej ho chceme vždy využiť pre dobro detí a ich rodín. Každá jedna z nás s veľkou vďačnosťou myslí na Vás v modlitbách. Nech Pán odmení Vašu obetavosť, lásku a starostlivosť.

sestra Magda, sestra Elen a Angela, osada Bredget, Albánsko


Milí ruženčiari, okrem tohto milodaru sme poskytli:

– milodar na rekonštrukciu dominikánskeho kláštora v Košiciach,
– milodar na rádio Lumen,
– milodar na misie,
– milodar Bratstvu Božského Srdca Ježišovho,
– milodar na sväté omše za živých a zomrelých členov RB,
– členský príspevok dekanátnemu horliteľovi Petrovi Hatalovi,
– príspevok na kvety a iné potreby do kostola sv. Jozefa, sv. Ondreja, kaplnky Narodenia Panny Márie v Doline.

Príjmy do pokladne RB v roku 2009 bolí nízke, keďže štyri ofery počas roka boli vynechané. Horlitelia ruží najlepšie vedia, aká je slabá účasť počas roka na výmenách ružencových tajomstiev. Všetky príjmy a výdavky sú vedené v pokladničnej knihe, ktorú vedie pokladníčka Katarína Pacovská a sú k nahliadnutiu každému členovi RB.

Milodary, ktoré dávame do pokladnice RB nech slúžia na dobré účely, pomoc blížnym a na zveľadenie našich chrámov. Nie je podstatné chváliť sa, aký je zostatok v pokladnici, ale zaobchádzať s nimi tak, aby sme nedopadli ako ten sluha v podobenstve o piatich talentoch, ktorému Pán odovzdal jeden talent a ten od strachu talent skryl do zeme. Keď sa Pán vrátil, sluha mu odovzdal ten istý jeden talent. Tu mu jeho Pán odpovedal: „Zlý a lenivý sluha…“ (Mt 25).

Reforma RB:

V súčasnosti v našom RB prebieha reforma, ktorá je veľmi potrebná a naliehavá. Ťažko sa počúvali od horliteľov ruží sťažnosti: neúplné ruže, neúčasť na výmenách ružencových tajomstiev, neznalosť príslušného desiatku z ruženca, choroba starších horliteľov, členovia z cudzích farností. Pomôckou k riešeniu týchto problémov sú Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku, ktoré počas reformy využívame. Veriaci sa môžu dobrovoľne a slobodne zaradiť na základe prihlášky do Živého, Svätého a Večného ruženca. Vďaka Pánu Bohu a pomoci našej Ružencovej Panny Márie prebieha táto reforma dobre.

Vraví sa, že v našej dedine je rozruch. Keď vstal Pán Ježiš z mŕtvych, takisto nastal rozruch medzi apoštolmi a ženami, lebo ešte nechápali, čo sa vlastne deje. Až po zoslaní Ducha Svätého dostali nové poznanie a odvahu ohlasovať Evanjelium. Kiež by aj nám tento rozruch priniesol nové poznanie, čo členstvo v RB znamená. Členov bude menej, ale s vedomím, že sú to členovia, ktorí túžia po prísľuboch, ktoré dáva Panna Mária tomu, kto sa bude zbožne a úprimne modliť sv. ruženec.

25. apríla prídu pracovníčky z Dominikánskeho centra na voľby horliteľov jednotlivých ruží a v prvú májovú nedeľu bude prvá výmena ružencových tajomstiev po reforme. Usporiadanie členov v jednotlivých ružiach bude visieť na farských nástenkách pri kostole. Milí členovia RB, prosím Vás o modlitby, aby naše spoločenstvo bolo požehnaním pre každého osobne, pre rodiny, našu dedinu, farnosť a aby na príhovor ružencovej Panny Márie boli vyslyšané naše prosby a úmysly, určené dominikánskou rehoľou.

Emília Uličná, horliteľka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.