Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Kresťanská rodina si zakladá svoj život a svoju nádej na viere, že Boh prebýva v kruhu rodiny. Je to Jeho prítomnosť, ktorá veci a vzťahy podstatne mení.

Prikázania a zásady rodinného života, ktoré sa nachádzajú vo Svätom písme sú správne. Rodina predsa patrí Bohu. On ju stvoril a preto On aj určuje jej vnútornú štruktúru. Boh dal každej rodine ciele a úlohy. On dovolil, aby manželia mohli žiť spolu. Je to pre Božie účely. Stávame sa súčasťou Božieho plánu. Každá domácnosť v prítomnosti Boha je Božou domácnosťou. Kresťanská rodina je stvorená k Božej sláve a cti. Ľudské šťastie je len dôsledkom.

Kto za hlavný cieľ rodinného života pokladá vlastné šťastie a pohodlie, ten nikdy nepochopí Boží plán pre manželstvo a rodinu, pretože nechápe podstatu a základnú štruktúru rodiny. Boh je ten, ktorý vždy povzbudzuje náš unavený rodinný život. Musíme si uvedomiť, že to nie je naše manželstvo, ale Jeho. To nie je náš domov, ale Jeho dom. Ani naše deti nepatria nám, ale Bohu. Aj naša rodina nie je naša, ale rodina Božia.

Ak je skutočne Ježiš Pánom našej rodiny, bude jeho vplyv zrejmý všade – od bytového zariadenia až po letnú dovolenku. Ak priznáme, pravda, že jej jadro prechováva niečo tajomné, podivuhodné a že je stvoriteľským dielom Božím.

Kresťan je človek žijúci s Kristom. Tajomstvom kresťanskej rodiny je prehĺbiť vzťah svojej rodiny k Ježišovi Kristovi. A preto niet rodinného problému, ktorý by sa nedal riešiť z tohto hľadiska. Veď náš Pán žije.

Ako prehĺbiť vzťah rodiny
k Ježišovi?

1. Uskutočňujme Boží poriadok doma – to súvisí s rozličnými vzťahmi a rôznym postavením údov rodiny (hlava – údy).

2. Život v Ježišovej prítomnosti – je to dobrodružstvo, ak sa vystaví človek aj doma neviditeľnej Ježišovej prítomnosti.
Pritom sa stále viac rozvíja naša schopnosť vnímať Božie pokyny. Máme sa snažiť poznávať Božiu cestu a Jeho vôľu. Táto druhá časť je dôležitejšia, ale je najprv potrebné uskutočniť v praxi Boží poriadok, ktorý vytvára Božie prostredie a ovzdušie, čo je vlastne život rodiny podrobený Božiemu poriadku. Tak má aj Duch Svätý možnosť konať svoje dielo.

B – Boží poriadok je poriadok autority a zodpovednosti jeden za druhého. Boh zariadil rodinu tak, že sú v nej „hlavy“. Každý úd rodiny žije pod autoritou hlavy, ktorú mu určil Boh. „Hlavou každého muža je Kristus a hlavou ženy je muž.“ (1 Kor 11,3).

Kristus je hlava muža a je aj Pánom rodiny.

Muž je hlava ženy a zároveň najvyššia autorita pre deti.

Žena je mužova pomocnica = druhá autorita pre deti a zároveň srdce rodiny.

Deti sú pod autoritou oboch rodičov a poslúchajú oboch rodičov.

Muž žije pod Kristovou autoritou – jemu zodpovedá za vedenie a starostlivosť o rodinu. Žena žije pod autoritou svojho manžela – zodpovedá mu za vedenie domácnosti a starostlivosť o deti. Deti žijú pod autoritou oboch rodičov, ale v podstate má autoritu nad deťmi muž = otec. Matka používa svoju autoritu len v mužovej neprítomnosti, v zastúpení. To má veľký praktický význam pre vzťah matky k deťom. Boh má pre rodinu jasne ohraničené obrysy autority a zodpovednosti. Tento poriadok má byť zrejmý pre oboch manželov od samého počiatku. Každá odchýlka od Jeho vôle má za následok znetvorenie rodiny. A preto zvlášť v dnešnej dobe je potrebný návrat k Božiemu poriadku.

Boží poriadok pre manželov: nie je nikde vyjadrený zreteľnejšie a jednoduchšie ako v prvom komentári Svätého písma o vzťahu medzi mužom a ženou: „Preto muž opustí svojho otca a svoju matku, priľne k svojej manželke a stanú sa (budú) jedným telom.“ (Gen 2,24). Boh stvoril človeka ako muža a ženu. To je základný rys jeho stvoriteľského poriadku. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Nestvoril iba muža, lebo vedel, že tu ešte čosi chýbalo! Boh povedal: „Učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň“ – podobnú bytosť – ženu a tým to bol celok! Muž a žena vstúpili do manželstva, čím bol zjavený Boží ideál úplnosti.

Všeobecne sa dá povedať, že je Božím úmyslom, aby každý človek dostal svojho partnera pre manželstvo. Potvrdzujú to dokonca i štatistiky. Na svete je zachovaná približná rovnováha medzi počtom mužov a žien. Po vojne býva mužské pohlavie silne zredukované. Ale deje sa niečo mimoriadne – v nasledujúcej generácii sa rodia prevažne chlapci. Tak tomu bolo aj po vojne v Európe. Počas jednej generácie sa počet mužov a žien znovu vyrovnal. Je preto veľmi potrebné navrátiť sa k živej viere v našich rodinách.

Aké máme prostriedky k navráteniu živej viery?

1. Spoločná modlitba rodičov a detí.

2. Trvalý sviatostný život.

3. Pravidelná nedeľná účasť na bohoslužbách, aj cez týždeň.

4. Čítanie Svätého písma a rozjímanie, aj uskutočňovanie podľa rád.

5. Vzájomná komunikácia kresťansko-katolíckych rodín.

6. Jednoznačný postoj k životu v duchu viery.

7. Snaha o to, aby rodina bola „domácou Cirkvou“.

8. Spoluúčasť na budovaní cirkevného spoločenstva a služba (výuka+katechéza+spev+výchova+…).

Vo vzájomnom vzťahu máme cítiť krásu. Jeden pred druhým by sme mali cítiť najmä pokoru. A vždy by to tak malo byť. Máme sa navzájom podriaďovať jeden druhému. Pri pokore nejde len o autoritu a poslušnosť, ale ide skôr o vzťah plný lásky a úcty. V skutočnosti máme cítiť v istom zmysle pokoru aj pred inými (deťmi, rodinou, priateľmi, susedmi, spolupracovníkmi). Boh si želá, aby sme vstúpili do kruhu vzťahov Najsvätejšej Trojice. Boh si neželá mať otrokov svojej vôle, ale chce bratov a sestry, ktorí sa budú deliť o spoločný život s Ním.

Zrejme všetci chceme, aby sme sa navzájom milovali, aby sa mali radi navzájom manželia, rodičia a deti, či ľudia v akomkoľvek vzťahu. My muži považujeme za naplnenie nášho života dosiahnuté výsledky – tituly, domy a iný majetok, ženy zasa nachádzajú naplnenie vo vzťahoch, čo je pre nich prirodzenejšie.

MUDr. Blažej Vaščák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.