Duchovnosť a psychológia

Drahí čitatelia! V 8. čísle časopisu v roku 2008 vyšiel náš prvý článok. Už tri a pol roka s malými prestávkami sa delíme s vami o poznatky a skúsenosti z oblasti psychológie, ktoré, podľa nás, pomáhajú človeku ísť po ceste duchovného rozvoja. Dnes by sme vám chceli povedať niečo o našom pôsobení tu, v Sankt Petersburge, o jednej z našich skupiniek.


Skupinové stretnutie v našej farnosti Navštívenia Panny Márie začalo fungovať v apríli 2008.

O čom je toto skupinové stretnutie? Členovia skupiny sa stretávajú raz do týždňa a diskutujú o problémoch, ktoré sa ich dotýkajú. Diskutujú bez obáv, že niekto by sa mohol smiať, alebo ich odmietnuť. Kvôli tomu existujú v skupinke pravidlá skupinovej interakcie, a samozrejme, jedna z hlavných úloh vedúcich skupiny – vytvoriť atmosféru prijatia, bezpečnosti a slobody. To najcennejšie, čo môžeme podarovať druhému človeku – náš čas, našu skúsenosť, preto aj my sa delíme s osobnou skúsenosťou a zoznamujeme sa so skúsenosťou druhých ľudí.

Už sme hovorili o neznalosti ako o príčine mnohých problémov dnešného sveta. Informačná časť našich stretnutí nám umožňuje dozvedieť sa o tých vedeckých úspechoch v oblasti psychológie, sociológie, teológie, medicíny, histórie a iných vied, ktoré môžu byt užitočné pre riešenie osobných problémových situácií.

Naše skupinové stretnutia sú taktiež aj spoločnou oslavou Boha a spoločnou modlitbou s konkrétnym úmyslom.

Koncepciou našej skupiny sa stali myšlienky Carla Rogersa, amerického psychológa, ktorý založil skupiny stretnutí ako metódu psychoterapie. Na svojej skúsenosti z práce s ľuďmi potvrdil, že pozitívne premeny v živote človeka sú možné, ak existuje skupina – komunita, rodina, kde sa vzťahy budujú na otvorenosti a prijatí. Žiaľ, mnohí ľudí dnes toto nemajú.

Takmer štyri roky existencie našej skupiny potvrdili naše teoretické znalosti praktickou skúsenosťou. Teraz môžeme s istotou povedať, že prístupy, ktoré sa využívajú na našich stretnutiach, sú efektívne a reálne, pomáhajú ľuďom niečo zmeniť vo svojom živote. Dnes by sme sa chceli s radosťou podeliť s týmito skúsenosťami – možno budú pre niekoho z vás cenné a užitočné.

Prvý praktický záver: bez úsilia nie je možný nijaký rast, nijaký vývoj.

Aby sme sa niečomu mohli naučiť, zmeniť vo svojom živote – je nevyhnutné vynakladať veľké úsilie. To sa prijíma u nás ako samozrejmosť, keď hovoríme o niektorých zručnostiach, návykoch práce, alebo napr. štúdiu jazykov. Avšak aj osobný rozvoj a duchovný rast vyžaduje úsilie. Pre tých členov skupiny, ktorí nielen prichádzali na stretnutia, ale sa aj snažili aplikovať tieto znalosti do svojho života – začali u nich pozitívne zmeny.

Druhý praktický zaver: Je veľmi dôležité žiť a konať v určitom reálnom svete.

Na prvý pohľad nič extra. Pokúsime sa vysvetliť, o čo ide. V našej skupine existuje presné pravidlo: pozývame ľudí deliť sa svojou skutočnou skúsenosťou, udalosťami zo svojho života, so svojimi osobnými zážitkami. U nás sú zakázané uvažovania a výpovede na všeobecné témy, o spoločenských problémoch. Mnohí ľudia sú ochotní diskutovať o tom, čo sa deje vo svete, v meste, u našich susedov, atď. Lenže mnohým je veľmi ťažko hovoriť o sebe – hovoriť otvorene a úprimne. Popularita mnohých televíznych seriálov, reality show sú založené na tom, že poskytujú príležitosť ponoriť sa do života druhých ľudí, ale pritom odvádzajú diváka od svojich problémov.
Všetci z nás sú ochotní diskutovať o problémoch – ekonomických, politických, duchovných mimo kontext nášho života. Tých, ktorí však chcú niečo zmeniť vo svojom živote, pozývame vrátiť sa k sebe, k svojej realite, špecifikám. Podeliť sa s druhými nie svojimi znalosťami, ale v prvom rade so svojou skúsenosťou a zážitkami.

Tretí praktický záver: Pre rozvoj je nevyhnutné pravidelné vynakladanie úsilia.

V priebehu niekoľkých rokov existencie našej skupiny sme mohli vidieť, že pozitívne zmeny vo svojom živote dosiahli tí, ktorí prichádzali na stretnutia pravidelne, kto ich nevynechával bez serióznych príčin. Pre ilustráciu vám chceme rozpovedať jeden konkrétny príklad.

Mladý človek, ktorého volajú Vladimír, sa obrátil s prosbou o pomoc na kresťanské psychologické centrum „Verbum”. Po niekoľkých konzultáciách ho pozvali na našu skupinku. Zdalo sa nám, že na riešenie tých problémov, s ktorými prišiel, je to to správne miesto. Čo ho trápilo? Po prvé, pretrvávajúce neúspechy v práci. Pracoval ako manažér predaja rôznych potravinárskych výrobkov. Zakaždým na novom pracovnom mieste dochádzalo k treniciam, ktoré ho viedli k prepusteniu z práce, alebo sa situácia tak vyhrotila, že bol sám nútený z nej odísť. V priebehu dvoch rokov zmenil 7 pracovných miest. Po druhé, stále ho prenasledovali neúspechy v komunikácii, aj v nadväzovaní vzťahov s dievčatami. S tými, s ktorými sa zoznámil, ho odmietali po niekoľkých stretnutiach. Vladimír nemohol pochopiť, prečo sa to stáva.

Začal sa zúčastňovať našich stretnutí, prichádzal pravidelne na každé stretnutie, prekonával svoju lenivosť, únavu, zlé počasie i nálady. Čo dosiahol? Za posledných dva a pol roka pracuje na stálom pracovnom mieste. Čo sa týka jeho osobného života, v septembri 2010 sa oženil a celá naša skupina bola svedkom jeho celoživotného rozhodnutia.

Tieto zmeny v jeho živote sa uskutočnili nie preto, že naša skupina je taká super, alebo že využíva nejakú unikátnu metódu. Nie. Jednoducho Vladimír pravidelne prichádzal na naše stretnutia, učil sa pozerať na seba i na svoj život v pravde, učil sa otvorene hovoriť o sebe – o takom, akým skutočne je, aj o tom, aké konkrétne reálne kroky môže urobiť, aby sa čosi zmenilo v jeho živote.

“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7-8)
Tieto slová v prvom rade treba vztiahnuť na seba: klopte na dvere svojho srdca, hľadajte v sebe, vynakladajte úsilie, proste Ducha Svätého – a všetko sa uskutoční.

Boh vás žehnaj!

Miroslav a Lilia, Sankt-Peterburg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.