Poďakovanie za farnosť a Farskú ekonomickú radu


Drahý náš duchovný otec Oliver! „A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti“, tento výrok svätého apoštola Pavla z listu Efezanom máte na svojom primičnom obrázku.

Z celého srdca ďakujeme dnes Pánovi, že pred 9 rokmi k nám poslal práve Vás. Usmiateho, mladého kňaza, plného úcty a pokory ku každému. Kňaza, ktorý so svojou príslovečnou skromnosťou a s patričnou hrdosťou vyznáva: „Som nesmierne šťastný, že som Kristovým kňazom.“

V živote človeka neexistujú náhody, existuje len a len Božie riadenie. Veríme, že takýmto Božím riadením si Vás Pán Ježiš pred 14 rokmi povolal za svojho kňaza. Toto poslanie pokorného služobníka ste napĺňali svojou kňazskou službou aj tu, v tejto Vašej prvej farnosti svätého Jozefa, robotníka.

Každý, kto kráča po stopách Krista, nemôže oddeľovať modlitbu a skutky. Spoločne sme každý rok bilancovali, čo sa nám podarilo a čo nás, ak Pán dá svoje požehnanie, čaká. Táto mladá farnosť vám navždy zostane vďačná za to, že ste vedeli svojich veriacich zapáliť, povzbudiť, presvedčiť k obeti a práci na generálnej obnove farského chrámu, ktorej vyvrcholením bol „zlatý týždeň“ osláv 50. výročia posviacky tohto kostola. Vašu námahu nech vám Pán Ježiš mnohonásobne vynahradí.

No omnoho vzácnejší bol váš láskavý, ľudský prístup ku každému z nás. Nikdy nezabudneme, s akou láskou ste prijímali rodičov s deťmi na krst, ako ste sa vedeli priblížiť k deťom na detských svätých omšiach. S akou otcovskou starostlivosťou ste povzbudzovali dospievajúcich, aby zodpovedne žili svoju mladosť, požehnávali manželstvá, navštevovali chorých a dôstojne sa rozlúčili so zosnulými.

Sväté omše s Vašimi homíliami boli adresné, poučné, plné lásky. Cítili sme z nich slová Pána Ježiša, ako sa nám prihovára. Dnes úprimne a s láskou vyznávame, že ste boli pre nás dobrým kňazom, „a keď je kňaz dobrý, o koľko lepší je náš Pán Boh“, ako to nedávno povedal arcibiskup Zvolenský.

Aj na Vás, drahý náš duchovný otec, sa potvrdzujú slová Pána Ježiša: „Nie Vy, ale ja som si vyvolil Vás, aby ste išli a prinášali veľa ovocia a aby vaše ovocie ostalo.“ Toto ovocie ostáva tu, v tomto farskom spoločenstve, v srdciach veriacich, pre ktorých ste boli láskavým a milujúcim otcom.

Nastala chvíľa, o ktorej sme si mysleli, že ešte nepríde. S pokorou však prijímame rozhodnutie nášho otca arcibiskupa a Váš oddaný súhlas, majúc na zreteli, že je to Božia vôľa, aj keď je to pre nás veľmi ťažké. Chcem vás, drahý náš duchovný otec Oliver, v tejto chvíli za celú farskú rodinu ubezpečiť, že v našich srdciach, modlitbách a spomienkach zostanete navždy.
Do vašej ďalšej kňazskej služby v novej farnosti vám z úprimného srdca vyprosujeme, nech Vás Pán Boh sprevádza svojimi milosťami, nech Vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby ste boli hodný stáť bez úhony pred Pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posväcovať a obnovovať Vám zverený Boží ľud a tak sme spolu mohli ísť v ústrety Ježišovi Kristovi. Nech vás naďalej ochraňuje naša nebeská Matka Panna Mária, kráľovna kňazov a jej prečistý ženích, náš patrón, svätý Jozef.
Ešte raz úprimné Pán Boh zaplať za všetko! A do skorého videnia!

F. Štofaňák, člen FER

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.