Ahoj deti!


Aj vy si ešte spomínate na leto, keď ste vonku behali v krátkom tričku, lízali zmrzlinu a pili chladenú limonádu? Veru, zážitky z leta máme ešte čerstvo v pamäti. Určite sa vám teraz objavil aj úsmev na tvári 🙂 No verím, že úsmev vám vyčaria aj blížiace sa prázdniny a najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Keďže budete mať veľa voľného času, tak vás nezaťažujem čítaním, no pripravil som si pre vás tri úlohy. Tak sa teda zabavte!

Tým z vás, ktorí ste sa odhodlali koledovať a pomôcť tak deťom v Afrike, vyjadrujem obdiv a povzbudzujem, aby ste sa do toho pustili s chuťou a radosťou. Sľubujem vám, že napriek vyčerpanosti po dvojdňovej námahe budete mať úžasný pocit z toho, že ste pomohli deťom, ktoré si samé pomôcť nedokážu.

Prajem vám teda krásne, bohaté, no hlavne požehnané Vianočné sviatky 😉

Úloha číslo 1:
Vyrieš osemsmerovku a dozvieš sa, ktorý okamih Vianoc je jedným z najkrajších.

Slová z osemsmerovky:
Betlehem, jasličky, Vianoce, Tichá noc, Gašpar, myrha, Baltazár, sneh, vločka,
Melichar, chatrč, kocúr, Níl, kosť, dom, myš, zlato, osol, auto, omša, polnoc,
tato, rok, stromček, Oto, víla, kadidlo, maštaľ, robot, smola, tank, kapor.

Úloha číslo 2:
Poskladaj slová do správneho poradia a dozvieš sa znenie známej slovenskej koledy.


Slová: sa narodil, pri betlemskom, Dobrý, by ovečky, valasi, pastier, radujme sa, vyslobodil, salaši, veseľme sa.

Úloha číslo 3: Vianočný test.
Poznáš Vianoce naozaj? Vyskúšaj sa! Test pozostáva z dvanástich otázok. Na konci testu si sprav vyhodnotenie podľa počtu správnych odpovedí. Držím palce!

1. Ako sa volal rímsky cisár za čias narodenia Krista?
a) Tibérius
b) Nero
c) Augustus

2. Čo znamená meno Mesiáš?
a) Pomazaný
b) Ten, ktorý príde
c) Boh s nami

3. Aké povolanie mal svätý Jozef?
a) murár
b) tesár
c) kňaz

4. Ktoré evanjelium hovorí o mudrcoch, ktorí navštívili a priniesli dary Ježišovi?
a) Matúš
b) Lukáš
c) Marek

5. Ako sa volala príbuzná, ktorú Mária navštívila?
a) Anna
b) Alžbeta
c) Rút

6. Do ktorej krajiny ušla svätá rodina?
a) Samárie
b) Júdei
c) Egypta

7. Odkiaľ prišli mudrci hľadať Ježiša?
a) z Egypta
b) od Východu
c) od Západu

8. V ktorom meste bývala svätá rodina?
a) v Betleheme
b) v Nazarete
c) v Jeruzaleme

9. Aké dary dostal Ježiš od mudrcov?
a) ovcu, mlieko, vlnu
b) zlato, diamanty, kadidlo
c) zlato, kadidlo, myrhu

10. Ktorý kráľ chcel zabiť malého Ježiška?
a) Dávid
b) Herodes
c) Šalamún

11. Kde leží Betlehem?
a) v Júdei
b) v Samárii
c) v Galilei

12. Keď mal Ježiš 12 rokov, stratil sa v Jeruzaleme. Koľko dní ho rodičia hľadali?
a) 7
b) 3
c) 2

POZNÁMKA:
Správne odpovede obráťte hore nohami!
Správne odpovede: 1.c, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.c, 7.b, 8.b, 9.c, 10.b, 11.a, 12.b.

VYHODNOTENIE:
10 až 12 správnych odpovedí:
Blahoželám! Si naozaj skutočný a výborný znalec! O Vianociach vieš toho dosť. Môžeš byť na svoje vedomosti právom hrdý.

7 až 9 správnych odpovedí:
Tvoje vedomosti o Vianociach sú veľmi dobré. Keď na sebe ešte trochu popracuješ, doženieš aj malý sklz, ktorý ti chýba k známke výborný znalec Vianoc.

4 až 6 správnych odpovedí:
V teste si uspel približne na polovicu, ale tvoj výsledok je v celku dobrý.

1 až 3 správne odpovede:
Nebuď smutný! Síce si veľmi neuspel, ale do ďalších Vianoc to máš šancu napraviť.

Nikdy nebudem veriť …

Nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý by nestál o človeka a nemal by v ňom zaľúbenie,
… v Boha, ktorý by si prial, aby som sa ho bál, a ktorý by číhal na človeka, len aby ho nachytal pri hriechu,
… v Boha, ktorý by vyžadoval, aby sme každú skúšku zložili iba na výbornú,
… v Boha, ktorý by hrozbou ohňa trestal každú ľudskú radosť,
… v Boha neschopného pochopiť, že deti sa niekedy zatúlajú a že zabúdajú,
… v Boha, ktorý by neponúkal nové stretnutia tomu, kto ho opustil,
… v Boha, ktorý by nemal pre každého človeka zvláštne, osobné a len jemu určené slovo,
… v Boha, ktorý by prekážal človeku v raste, v premene seba a sveta,
… v Boha, ktorý by bol nepriateľský k hmote,
… v Boha, ktorý by bol nepriateľský k sexualite,
… v Boha, ktorý by nebol láska a nedokázal by premeniť v lásku všetko, čoho sa dotkne,
… v Boha, ktorý by navždy zničil telo namiesto toho, aby ho vzkriesil,
… v Boha, ktorý by sa staral o duše a nie o ľudí,
… v Boha, ktorého by sa nemuseli báť bohatí, pred ktorých dverami je bieda a hlad,
… v Boha, ktorý by sa tešil z bolesti,
… v Boha ľudí, ktorí si myslia, že milujú Boha, keď nemilujú ľudí vo svojom okolí,
… v Boha ľudí, ktorí chodia do kostola a pritom neprestávajú klamať, kradnúť, podvádzať a donášať,
… v Boha tých, ktorí si nikdy nezašpinia ruky a nič neriskujú,
… v Boha, ktorý by v mene nádeje na večný život bránil úsiliu o pretvorenie sveta,
… v Boha kazateľov, ktorí majú hotovú odpoveď na každú otázku,
… v Boha, ktorý by bol monopolom len jednej cirkvi, rasy, či kultúry,
… v Boha, ktorý by nebol prítomný všade, kde sa ľudia milujú,
… v Boha, ktorého by bolo možné stretnúť len v kostole,
… v Boha – naivného starčeka, ktorého je možné zneužívať podľa ľubovôle,
… v Boha, ktorého by mohli pochopiť len múdri a zrelí ľudia,
… v Boha bez tajomstva,
… v Boha, v ktorého by som nemohol dúfať proti všetkej nádeji…

Maximos IV., kardinál a gréckokatolícky patriarcha antiochijský

Tomáš Magda ml.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.