CHRISTOS VOSKRESE! VOISTINU VOSKRESE! KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH! NAOZAJ VSTAL!

Rozmýšľala som, ako sa vám v úvode prihovoriť. A zo srdca mi stále vytryskuje tento krásny veľkonočný pozdrav gréckokatolíkov. Vo veľkonočnom období, namiesto pozdravu Pochválený buď Ježiš Kristus!, sa pozdravia takto. Je taký krásny preto, že v sebe skrýva najväčšiu radosť kresťanov. Náš Pán, Kráľ, Spasiteľ … vstal z mŕtvych, naozaj vstal. Po tom, ako obetoval svoj život za všetkých ľudí na svete, zomrel, ale na tretí deň vstal.

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja! Radujme sa všetci, z tej radostnej zvesti, Kristus dnes z mŕtvych vstal a hrob prázdny zostal. Diabla premohol, nebo otvoril. Zvíťazil, zvíťazil, zvíťazil! Túto pieseň naučil moju mamu a mnohých mladých pred viacerými rokmi duchovný otec Peter Adamčák. Od nej som sa ju naučila ja, veľmi sa mi páči, preto si ju rada spievam hlavne na Veľkú noc. Duchovného otca Adamčáka poznáte aj vy, možno z rozprávania vašich rodičov alebo starých rodičov.

Rozmýšľala som, koľkých kňazov si pamätám, koľkí sa počas môjho života u nás vystriedali. Som za každého z nich Bohu vďačná. Z ich posvätených rúk som mohla prijať sviatosti. Na toho, ktorý ma krstil si nepamätám, nikto z nás, kto bol pokrstený ako bábätko. Len naši rodičia nám povedali jeho meno. Na prvom svätom prijímaní sme boli už trošku starší a tak si toho kňaza už dobre pamätáme. Birmovanci sa stretnú už s otcom biskupom pri slávnosti, na ktorej im udelí sviatosť birmovania alebo, inak povedané, sviatosť kresťanskej dospelosti. Mne a mnohým ľuďom z našej farnosti udelil v roku 1981 sviatosť birmovania kapitulný vikár, vtedy sme biskupa nemali.

Prečo vám o tom píšem? Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. Kto je Dobrý pastier? V jednom podobenstve Ježiš hovorí svojim apoštolom o dobrom pastierovi: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10, 1-11).

Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní na štyridsiaty deň vystúpil na nebesia a na päťdesiaty deň nám zoslal Ducha Svätého. Ale pretože nás má veľmi rád, nechcel, aby sme tu na zemi zostali bez Jeho milostí. Preto na spravovanie a stály vzrast Božieho ľudu, teda všetkých pokrstených, Kristus Pán ustanovil vo svojej Cirkvi rozličné služby. Tie sú zamerané na dobro celého tela, lebo my všetci tvoríme tajomné Kristovo telo. Títo služobníci, ktorí majú posvätnú moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, čo patria do Božieho ľudu, … dosiahli spásu.

Pán Ježiš túži po každom z nás, aby sme raz všetci prišli do neba. Ale táto naša cesta má veľa nástrah, prekážok, ktoré stavia zlý duch – satan. Preto všetci potrebujeme Božiu milosť – takú Božiu pomoc cez sviatosti a tie môžu udeľovať iba vysvätení kňazi. Najvyšším kňazom je náš Svätý Otec Ján Pavol II. Je Kristovým zástupcom a pastierom celej Cirkvi. Najmä teraz, keď prežíva svoju chorobu a všetci sledujeme, ako sa mu darí, podporujeme ho svojimi modlitbami, aby mal potrebnú silu. Potom sú biskupi a kňazi.

Na nedeľu Dobrého pastiera si pripomíname všetky tieto povolania. Môžeme sa za nich v tento deň viac modliť, aby boli vždy kňazmi podľa srdca Ježišovho a obetovať za nich obety.

Poďme spolu urobiť darček pre nášho duchovného Otca Olivera.
Podľa predlohy si obkreslite vtáčika. Najlepšie na výkres. Zo zbytkov látky si na predlohu s pomocou lepidla prilepte kúsky látky podľa vlastnej fantázie môžete mu z látky nalepiť oči a zobáčik mu urobíme z dreveného štipca na prádlo. A vtáčik je hotový. Týmto darčekom môžete obdarovať duchovného otca v nedeľu 17. apríla keď bude nedeľa Dobrého pastiera.

Otázka na svätú omšu pre vás: O kňazstve je napísaná kniha Dar a tajomstvo. Zistite, kto ju napísal a odpoveď prineste na sv. omšu. CHRISTOS VOSKRESE! VOISTINU VOSKRESE!
KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH! NAOZAJ VSTAL!
Požehnané dni vám všetkým.

Eva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.