Duch rozjímania …

S radosťou si otvorme srdcia pre hodnoty života! Veľké osobnosti ohlasujú nové obdobie a nový začiatok.
Advent sprítomňuje nám kresťanom nový čas spásy. Vystupuje anjel Gabriel a pozdravuje veľkú Ženu – Máriu s jej ženským a materským poslaním. Jeho pozdrav stavia skromné dievča medzi významné osobnosti ľudského rodu. Máriino poslanie prevyšuje aj otca viery Abraháma i samotného kráľa Dávida: „Budeš Matkou Spasiteľa.” Mária svojím súhlasom vystupuje až na vrch Sion: „Staň sa mi podľa tvojho slova!”, stáva sa tak novým Jeruzalemom. Ona nám približuje nesmiernu Božiu prítomnosť, zároveň aj svoju pripravenosť na prijatie veľkých darov milostí, ako aj Božieho zaľúbenia: „Našla si milosť u Boha.” V našom ľudskom zrovnávaní milosť u Márie prevyšuje život. Prameňom života je Boh. Čo je naviac v Bohu, vie iba Duch Svätý – Duch Boží! Anjel pokračuje: „Sila Ducha Svätého zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. V moci svetla a tieňa Božieho Ducha počneš a porodíš Otcovo Slovo – Božieho Syna.” Vyslovené slovo Otca prúdi ako nové Svetlo a Teplo do srdca Márie. Duch Svätý preniká do hĺbky bytosti tvora – človeka. Boh sa stáva človekom, aby človeka vykúpil svojou Božskou prítomnosťou. Boží Syn nás prijíma za bratov a sestry. Keď Mária predstupuje pred tretí trón – pred Ducha Svätého – svoje telo dáva Božiemu Slovu pre našu spásu. Jej ľudské telo má zmieriť ľudstvo s nebeským Otcom. Máriin Syn – Ježiš má zmieriť už ako Bohočlovek ľudstvo s Božstvom. Nás všetkých vyslobodí z jarma i otroctva hriechu. V Márii sa stretáva božské s ľudským, duchovné s telesným. Rozdelený pozemský Jeruzalem Izraela a Jakuba sa stáva nárožným kameňom oboch. V Žene – Matke sa spája všetko v láske svojou jednotou: panenstvo s materstvom, poznanie s odovzdaním sa. Pokora Matky Márie sa otvára Svetlu Ducha. Služobnica sa stáva Matkou Syna a Nevestou Ducha Svätého …
S takouto Ženou – Matkou a Pannou sa stretáva náš svätý zakladateľ – otec Arnold. V jeho živote vystupuje Mária ako Veliteľka. On spolupracuje s jej duchovnosťou. Mária mu vyznačuje cestu do rady veľkých osobností. S jej životom zažiari otcovi Arnoldovi nové svetlo Ducha Svätého. Zároveň my všetci vstupujeme s otcom Arnoldom do Máriinej duchovnosti. Tým obohacuje svoje duchovné deti: synov a dcéry starostlivý Otec v novej veľkej rodine. Cez nás misionárov a misionárky prenáša svetlo a teplo Božieho Ducha do nesmrteľných duší. V tejto jednote ducha všetci preciťujeme milosrdenstvo a teplo Božej lásky. Tretie pondelky nám sprítomňujú tajomstvá otca Arnolda, jeho náväznosti na Božieho Ducha, na Matku Máriu, na obetu Božieho Syna a spoločenstvo nebeského Otca. Nik zo spolubratov a spolusestier sa nepozastavuje nad úctou otca Arnolda ku Najsvätejšej Trojici. V tretích pondelkoch sa zdokonaľujeme v obeti misionárskeho ducha životnej obety. V rozhraní mesiacov sa k nám dostáva bohatstvo múdrosti pre poznanie a rozoznávanie znamení doby a času. Ako zakladateľ novej duchovnej rodiny mnoho cestoval a načúval. Pri svojich únavných a dlhých cestách vypozoroval a zakusoval zmenu myslenia. Pociťoval únavu, ako aj úpadok horlivosti. Vyhľadával však nové riešenia rodiacej sa a vzmáhajúcej sa rodiny. Už ako profesor pri poznávaní nedostatkov malej školskej rodiny spoločenstva chce mať Máriu čo najbližšie pri sebe, dokonca na katedre. Po zamietnutí školského kolektívu zrieka sa katedry a odchádza. Mária mu ukáže správny smer cesty jeho života. Dostáva sa ku poznaniu Božieho slova. Rozhoduje sa pre tretí trón – pre Ducha Svätého. Tretí pondelok ho spojí s pravým šťastím Božej lásky Ducha Svätého.
Jeho príklad a poznávanie chce nás všetkých priviesť ku stolici Múdrosti a ku Matke Múdrosti. On s Máriou aj my vyhľadávame moc a silu Božieho Ducha. V znamení času a doby stretneme sa s Máriou ako eucharistickou Ženou. Ona bola prvým bohostánkom. Porodila Božieho Syna. Stála a sledovala jeho utrpenie. Vydržala pod krížom, keď zomieral a stretla sa s Ním po jeho Vzkriesení. Dnešná doba so svojím znamením času aj nás volá ku tretiemu trónu Ducha Svätého, aby sme aj my neúnavne hľadali moc a silu Božieho Ducha. Tretí decembrový pondelok na začiatku cirkevného a na konci občianskeho roka nás navádza ku skúmaniu a hodnoteniu. Hľadáme hodnoty v minulom období, ktoré nás udržiavali nad hladinou nezdaru, aby sme sa mohli zdravšie orientovať a oprieť sa o pravé hodnoty v budúcnosti. Kto nájde opravdivé hodnoty života, našiel krajinu, ktorá sa volá: “Poď a nasleduj ma!” Otec Arnold dostal v rodičovskom dome vzácny dar zdravého rodinného príkladu. Premenil ho na horlivosť apoštolátu modlitby. S modlitbou zdieľal úctu k Srdcu Ježišovmu a ku Matke Márii. Sila jeho ducha a vytrvalosti ho zachovala aj vo vlnobití života. Na svojich dlhých cestách vypozoroval, že všetko, čo dýcha, zároveň aj vzdychá.
Aj my vzdycháme vo svojich srdciach. Vzdycháme po spáse, po kráse, po pravde, dobre aj oslávení. Chceme mať istotu prítomnosti Kráľa vesmíru. A On tróni práve svojou všadeprítomnosťou. Celá zem i vesmír sú jeho dielom. Jeho je aj čas i večnosť. Boh nám ide v ústrety vždy a všade svojou Láskou. V starozákonnom čítaní počujeme, ako posiela proroka ku kráľovi Achazovi, aby si prosil znamenie, či v podsvetí alebo na nebi … Achaz vo svojej pýche odmieta, nechce pokúšať. Boh očakáva naše prosby. Sme jeho tvormi, dokonca jeho deťmi. Boh ostáva verný svojej láske. Aj my s láskou prosme a očakávajme Spasiteľa. Otvárajme si srdcia pravým Hodnotám …
Nech Vám betlehemské Dieťa požehnáva v novom roku! Prežite ho v hlbokom Pokoji a Láske.
S úctou a pozdravom

p. Martin Magda, SVD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.