Obnova Ružencového bratstva

V mesiacoch máj a október sa užšie spájame s našou nebeskou Matkou Pannou Máriou, ako nám ju vrelo odporúčal aj náš milovaný pápež Ján Pavol II., keď v Šaštíne roku 1995 povedal tieto slová: „Je dobré, keď máte medzi sebou Matku vo vašej veľkej slovenskej rodine, ktorej môžete dôverovať.“ Niet lepšej spomienky na Jána Pavla II. ako je modlitba posvätného ruženca, ktorý sa aj on tak rád denne na kolenách modlieval a odporúčal nás všetkých pod jej materinskú ochranu.

Mesiac október otvára aj svätica z Lisieux Terezka Ježiškova, ktorá sa po strate svojej pozemskej matky pritúlila do náručia Nebeskej mamičky, ktorú tak volala a povedala: „Ako rada by som sa stala kňazom, aby som mohla kázať o Panne Márii.“ Modlitba ruženca sa stala najobľúbenejšou modlitbou našich otcov a mám. Žiadne šperky ani iné ozdoby tak nekrášlia ruky našich mám ako retiazka z perál – ruženec.

V jednej z mariánskych piesní sa spieva: „Po matke zdedený ruženec vzácny mám, jak mi je on milý, vie iba Pán Boh sám. On radosť, útechu mojej matke dával, od nej ako chlapec často som ho brával.“ Áno, s istotou to môžeme potvrdiť, že slová piesne sú pravdivé. S akou radosťou a láskou nám naše mamky z odpustov doniesli retiazky a ružence so slovami „Nesieme vám pozdrav a požehnanie od Panny Márie“ a kládli nám na srdce, aby sme sa radi modlievali ruženec, lebo Nebeská mamka ho má najradšej. Modlitba ruženca znamená sadnúť si k nohám Panny Márie a počúvať, ako nám rozpráva o Ježišovi. Ňou jej zverujeme naše radosti, bolesti a premáhame útoky zlého ducha, najmä v dnešnej dobe. Je to modlitba, ktorú sa modlíme spolu s ňou. „Keď ma pozývate modliť sa za vás, vtedy vypočujem vaše prosby a spojím svoj hlas s vašim. Spájam svoju modlitbu s vašou. Preto je vždy účinná, lebo vaša Nebeská Matka je prosiaca Všemohúcnosť. Ja vždy dosiahnem, o čo prosím, lebo Ježiš nikdy nepovie nie na to, o čo ho prosí jeho Matka.“ (3. 10. 1983, Modrá kniha) Tak aj my rozširujme a radi sa modlime ruženec. Ak nemôžeme ísť do kostola, tak sa denne aspoň jeden desiatok pomodlime doma, v kruhu rodiny.

Aj u nás vo Víťaze sa 3. septembra konala obnova Ružencového bratstva (ďalej RB), ktorú viedol promótor pre RB na Slovensku páter Šimon Tyrol z rehole dominikánov. Obnova sa začala modlitbou sv. ruženca, po ktorej nasledovala sv. omša. Po obedňajšej prestávke sme sa zišli na adorácii, kde nás čakal Pán Ježiš, vystieral k nám ruky, aby nás privinul na srdce a posilnil svojimi milosťami. Po eucharistickom požehnaní sme s radosťou spievali žalmy modlitbou vešpier. Pátrovi Tyrolovi sa veľmi páčilo a v prednáške nám rozprával o vzniku žalmov a ruženca, aký majú medzi sebou jeden spoločný bod a to je oslava Boha. Pripomenul nám, že najväčšou modlitbou na oslavu Boha je sv. omša. O vzniku ruženca nám porozprával, ako v 12. storočí sa sv. Dominikovi zjavila Panna Mária a podávala mu ruženec ako záchrannú kotvu, prostriedok rozjímania nad udalosťami Ježišovho života. V roku 1475 zakladá dominikán blahoslavený Alan de la Roche prvé Ružencové bratstvo. Spomedzi laikov v šírení ruženca vynikal blahoslavený Bartolomej Lango, ktorého pápež Ján Pavol II. nazval aj „apoštolom ruženca“. Vyvrcholením duchovnej obnovy bola posviacka novej ružencovej zástavy, pri ktorej sme si obnovili prísľub a modlitbu k ružencovej Panne Márii. Kytica kvetov, milé ďakovné slová s prianím všetkého dobra nakoniec patrili pátrovi Tyrolovi. Touto cestou ďakujeme aj nášmu duchovnému otcovi Oliverovi a pani Emílii Uličnej. Nech ich dobrotivý Pán požehnáva a Panna Mária ochraňuje na ich životnej ceste. Nakoniec pán Magda urobil spoločný snímok a stretli sme sa na fare pri agapé. Krajšie meno ako ruženec – ružový veniec ani nemohla Panna Mária dať.

Ruža je kráľovnou kvetov a aj ruženec je kráľovnou mariánskych pobožností. A preto najkrajšiu kyticu, ktorú môžeme venovať našej Nebeskej Mamke, je jej ruženec. Modlievajme sa ho s láskou, aby strom nášho života priniesol ruže pre čas i pre večnosť, aby Panna Mária v našej poslednej hodinke odstránila tŕnie z ruží nášho pozemského života.

deti Márie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.