Slávnosť 45. výročia kňazstva Msgr. Františka J. Beedu

Msgr. František J. Beeda má pôvod zo Slovenska. Jeho dedo pochádzal z Jasova pri Košiciach. V roku 2000 sa naši veriaci s ním stretli pri sv. omši, ktorú vtedy slúžil za šesťdesiatnika Františka Galduna. Práve on sa s Msgr. Beedom zoznámil, keď bol na návšteve v rodine Krempaských v Amerike (rodina Krempaských svojimi milodarmi prispela na opravu nášho kostola sv. Ondreja). Stretli sa v Hazeltone po sv. omši a odvtedy sú priatelia. Msgr. Beeda často navštevoval Slovensko. Doprevádzal americké skupiny turistov, ktorí chceli poznať krásy Slovenska. Okrem Víťaza navštevuje aj rodinu Balogových z Ovčia a rodinu Čechových zo Širokého.

Človek, kňaz, sluha Boží a charizmatik – tak by sa mohol charakteri­zovať Msgr. František J. Beeda S.T.L., ktorý v novembri oslávil svoje 70. narodeniny a 45. výročie svojej kňazskej vysviacky. Z príležitosti tohto okrúhleho výročia kňazstva sa konala 26. novembra na sviatok Krista Kráľa o 15:00 hodine svätá omša v kostole sv. Jozefa v Hazletone, Pa., na ktorú si prišlo uctiť jubilanta mnoho farníkov, priateľov a známych.

Msgr. František Beeda vyštudoval teológiu v Ríme, kde pokračoval v štúdiách na pontifikálnej Gregoriánskej univerzite. Po návrate do Spojených štátov, predtým než nastúpil svoje prvé kaplánske miesto vo Wilkes-Barre Pa, pri kostole Božského Srdca Ježišovho, kde pôsobil aj známy slovenský rodák a kňaz Jozef Murgaš, krátku dobu pôsobil vo farnosti sv. Patrika vo Wilkes-Barre a ako asistent vo farnosti sv. Jozefa v Nanticoke, PA. Po obdržaní titulu monsignora o rok neskôr začal pôsobiť vo farnosti sv. Jozefa v Hazletone, kde pôsobí až dodnes.

Jednoduchosť, čestnosť, úprimnosť, otvorenosť, dobrota srdca, neprestajná pomoc a hrdosť amerického Slováka, toto sú tie nezištné vlastnosti kňaza Msgr. Františka Beedu, ktorými sa stal lovcom ľudských duší. Svedčí o tom aj nasledovná modlitba Sv. Františka z Assisi, ktorá sa stala heslom jeho kňazského života:

„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja, daj aby som sial lásku, kde je nenávisť, odpustenie, kde je urážanie, vieru, kde je pochybnosť, nádej, kde je zúfalstvo, radosť, kde je smútok. Ó, Božský Majstre, dopraj mi, aby som sa viac snažil potešovať, než aby mňa potešovali, druhých chápať, než aby mňa chápali, viac milovať, než byť milovaný, lebo keď dávame, dostáva sa nám, keď odpúšťame, odpúšťa sa nám a keď umierame, rodíme sa pre večný život.“

Krásnou homíliou počas omše len umocnil túto pravdu otec Filip Altavilla. Slzy radosti a vďaky sa tlačili kazateľovi, prihovárajúc sa k svojmu učiteľovi slovami: „Som rád, že som mal školu, ktorú by som nazval ‚Beedaology 101‘.
Toto nádherné vyznanie svedčí aj o tom, že Msgr. Beeda si vychoval vynikajúceho nástupcu. Otec Philip A. Altavilla, povzbudený Msgr. Beedom tiež študoval v Ríme a ako diakon slúžil prvú svätú omšu práve v kostole Sv. Klementa, kde Msgr. Beeda slúžil svoju primičnú svätú omšu. Dnes otec Altavilla okrem svojich kňazských povinností vo svojej farnosti, zastáva veľmi zodpovedné funkcie predsedu Združenia slovenských katolíkov ako aj hlavného duchovného Prvej katolíckej slovenskej ženskej jednoty.

Myslím, že nemohol lepšie zhodnotiť činnosť svojho kňaza len ten, ktorý vyrastal pod jeho rukami. A tak na druhej strane vidno, že Msgr. Beeda zasial semeno do úrodnej pôdy medzi svojimi miništrantmi, z ktorých vychoval v kostole Božského Srdca Ježišovho aj troch svojich ďalších pokračovateľov. Okrem otca Altavillu aj otca Hvozdoviča a otca Kurovského.

V tejto ťažkej a náročnej dobe, ktorú prežíva Cirkev, každý, kto sa zúčastnil na tejto slávnostnej svätej omši, si uvedomil, aká je zodpovedná úloha kňaza pri výchove mládeže.

Tak nech sa Vám naďalej darí, Msgr. Fr. Beeda, priťahovať do vinice Pánovej, lebo „žatva je veľká, ale robotníkov málo“. Nech vám Pán udelí tej milosti a my sa budeme modliť, aby sa vám naďalej darilo. K tomu vám želáme mnoho zdravia. Nech láskavé srdce Panny Márie, ktorú máte vo veľkej úcte, je vašou ochranou po všetky dni vášho života. Ad multos annos!

Anna a Jozef Biroš, USA – pre katolický týždenník Jednota v USA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.