Architektonické riešenie a symbolika

V dolnej časti novej baziliky (konsekrovaná Sv. Otcom Jánom Pavlom II., r. 2002), ktorá je architektonickou dominantou celého areálu Sanktuária Božieho milosrdenstva, sa nachádza niekoľko priestorov pre zriadenie kaplniek národov. Majú obohatiť štruktúru pútnického miesta a umocniť univerzalitu cirkvi.


Aj na základe skutočnosti, že po pútnikoch z Poľska najviac toto vzácne miesto navštevujú Slováci, vznikla myšlienka, aby jeden z priestorov bol vyčlenený pre zriadenie slovenskej kaplnky a aby táto bola zasvätená patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii.

Iniciatívou KBS, konkrétne jej zástupcovi biskupovi Mons. Stanislavovi Stolárikovi sa podarilo dosiahnuť dohodu o pridelení konkrétneho priestoru na realizáciu tohto zámeru. Zároveň bol KBS-kou poverený službou zabezpečiť všetky práce súvisiace s vybudovaním kaplnky a prípravou na jej slávnostné požehnanie.

Otec biskup požiadal komisiu pre posvätné miesta v Košickej arcidiecéze, aby mu bola nápomocná pri rokovaní s poľskou stranou o podmienkach spolupráce a odsúhlasení predkladaných návrhov na vlastné riešenie i realizáciu kaplnky. V spolupráci s našou komisiou som vypracoval návrh architektonického riešenia, návrh liturgického rozvrhu, ikonografický program ako aj návrh vlastného liturgického zariadenia.

Začali sa rokovania s poľskou stranou. Po opakovaných stretnutiach, na ktorých sa zlaďovali požiadavky hlavného architekta baziliky prof. Cêckiewicza, ich liturgickej komisie a našich návrhov sa dospelo k dohode. Toto odsúhlasenie, prípravné a projektové práce sa uskutočnili v roku 2006.

Začiatkom roka 2007 sa mohlo začať s vlastnou realizáciou a ikonografickým dotváraním kaplnky. Práce boli ukončené v marci 2008 a kaplnka bola slávnostne požehnaná 19. apríla 2008.

Priestor kaplnky

Má viac funkcií, no dve z nich sú najdôležitejšie: predovšetkým je to slávenie Eucharistie a tou druhou sú spoločné alebo súkromné modlitby a meditácie.

Počas rokovania s poľskou stranou sme sa usilovali presadiť riešenie, ktoré by harmonizovalo s prostredím baziliky, ale aby zároveň malo istú originalitu, vzdušnosť a dynamiku oproti prevažne staticky riešeným priestorom dolnej časti baziliky.

Podarilo sa nám presadiť iný druh lavíc a drevených doplnkov ako nám pôvodne doporučovala poľská strana. Naše lavice sú v pôdoryse zakrivené, sú transparentnejšie a subtílnejšie.

Priestor pre oltár je doplnený o kamennú soleu, ktorá symbolizuje kameň odvalený od Božieho hrobu. Ambóna sa tak dostala do vzťahu k nástennej maľbe, zobrazujúcej svätých Cyrila a Metoda, ohlasovateľov Božieho slova našim predkom. Zároveň sa tým vylepšil liturgický rozvrh a umocnil priestorový stredobod – oltár.

Na podporu obrazu univerzálnej cirkvi sme opticky prepojili našu kaplnku s centrálnou kaplnkou, v ktorej je umiestnený aj svätostánok.

Oltár

V kresťanskom chápaní plní úlohu obetného stola i stola veľkonočnej hostiny. Na ňom sa neprestajne mysticky sprítomňuje obeta kríža, až kým Kristus nepríde v sláve. Preto v blízkosti oltára je umiestnený kríž s trpiacim Kristom.

Oltár je vybudovaný z prírodného kameňa (mramoru) tak, aby spĺňal požiadavky vyplývajúce z obnovenej liturgie.

Kamenná oltárna doska je vysvetľovaná ako kameň, „ktorý stavitelia zavrhli a ktorý sa stal kameňom uholným“ (Ž 118, 22). Pevný kamenný oltár je srdcom kaplnky, zobrazuje samého Krista, ktorý ustanovil také spoločenstvo (živé kamene), symbolom ktorého je oltár, uholný kameň čiže On sám. Svojím tvarom vytvára harmonický celok s ďalším zariadením a výtvarným stvárnením kaplnky, pričom tvorí viditeľný priestorový stredobod.

Kompozícia oltárnej dosky a pätky zároveň vytvára podmienky, aby tento oltár bol tiež poctou pre našich mučeníkov. Takéto usporiadanie vyplýva z videnia apoštola Jána v Apokalypse: „Videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo.“ Všetci svätí sa právom nazývajú Kristovými svedkami, no svedectvo potvrdené krvou je osobitne silné. Toto vyjadrujú pozostatky (relikvie) našich mučeníkov, ktoré budú uložené pod oltárom do geografického obrysu našej vlasti. Vrstevnice z kameňa symbolizujú celý vykúpený svet, ktorého sme súčasťou a ktorý je zavlažovaný prameňom živej vody, vytekajúcej zo vzkrieseného Krista.

Je potrebné upozorniť, že oltáre sa nestavali ani nestavajú nikomu z mučeníkov alebo vyznávačov, ale vždy iba Bohu mučeníkov, resp. vyznavačov na ich pamiatku.
Pätka oltára je členená na osem častí, ktoré symbolizujú súhrnne zásady úsilia o kresťanskú dokonalosť, t.j. osem blahoslavenstiev, ktorých prežívanie nás formuje, aby sme boli schopní radostnou obetou svojho života svedčiť o Kristovi a toto svedectvo, ak treba, potvrdiť aj krvou. Takto máme oprávnenú nádej, že tak ako naši mučeníci aj my budeme raz môcť povedať so sv. Pavlom: „Dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval, už mám pripravený veniec spravodlivosti …“ Je to výzva pre nás, pre všetkých pútnikov.

Ambóna

S doplneným kameňom (soleou) akoby odňatým z tvaru ostrovčeka pri dverách symbolizuje kameň odvalený od Božieho hrobu. Odtiaľ sa v Božom slove neustále ohlasuje najradostnejšia správa v dejinách ľudstva, že Kristus svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť. Miesto ambóny je umocnené výtvarnou kompozíciou tak, že na plochých stenách za ňou sú zobrazení svätí solúnski bratia Cyril a Metod, ktorí nám odovzdali túto radostnú správu v Božom slove v jazyku našich predkov. Náš jazyk sa stal najmä vďaka nim štvrtým kodifikovaným liturgickým jazykom. Tiež k nám priniesli a roznecovali úctu k svätým, najmä úctu k Panne Márii. Zároveň posilňovali vieru v živého Boha svedectvom svojho života.
Na ich chvályhodné a blahodárne účinkovanie sa odvoláva aj naša ústava ako na korene našej národnej kultúry.

Ikonografický program

Je koncipovaný tak, aby okrem primeranej výzdoby priblížil najväčšie bolesti našej patrónky – Sedembolestnej Panny Márie. Šesť bolestí je vyjadrených na nástennej maľbe, jedna v plastike na čelnej stene.

Iba láska, ktorá bolí a vie odpúšťať je skutočnou láskou. Ona má moc nás premieňať. To nás učí naša Matka, ktorá je dokonalou matkou, vernou pannou, láskavou kráľovnou, víťaziacou bojovníčkou, modliacou sa spoločníčkou, no najmä sústrastnou spolutrpiteľkou. Ona nám pomáha zvládať ťažkosti života a svedčiť o milosrdnom Kristovi.

Ježišu, dôverujem v Teba!

Ing.arch. M. Sitarčík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.