Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Prejavy nežnosti u manželov sú veľkým darom pre oboch. Tak ako žena, aj muž očakáva prejavy nežnosti od svojej partnerky. Mnohé z princípov, ktoré by mali riadiť prejavovanie nežnosti manželov v čase abstinencie počas plodného obdobia, sme už v jednotlivých témach predostreli. Napríklad manželský pár by sa nemal snažiť o rozkoš orgazmu mimo samotného pohlavného styku. To ale neznamená, že by mal zvoliť prístup „ruky preč“. Aj tu je priestor a čas na prejav lásky, oddanosti a obety. Niekedy je to veľmi požehnaný čas a priestor na odskúšanie charakteru a osobnosti.

Praktizovanie a užívanie metód PPR (prirodzeného plánovania rodičovstva) je nádherným spôsobom, ako sa manželia môžu naučiť, že intímne prejavy náklonnosti nemusia viesť bezpodmienečne k pohlavnému styku. Úprimný a citlivý bozk, nežné objatie, či nedoceniteľné pohladenie a pritúlenie sa – takéto prejavy nežnosti a náklonnosti sú dobré sami v sebe a nemali by sme sa ich vzdať ani v čase abstinencie, keď manželský pár nemá v úmysle milovať sa. Ako Božie deti sme povolaní k slobode.

Ak manželský pár nemôže vyjadriť úprimnú náklonnosť jeden druhému bez pokušenia masturbácie, niečo nie je v poriadku. Na druhej strane však manželský pár potrebuje poznať svoje hranice (a tie sa výrazne líšia v prípade každého manželského páru) a otvorene a úprimne ich prediskutovať, aby sa vyhlo ich prekročeniu smerom k spontánnemu orgazmu.

V niektorých manželstvách je problém, keď je manželka rozhodnutá pre PPR a manžel trvá na používaní antikoncepcie. Čo má potom manželka robiť? Svojím životom a osobným príkladom Kristovej lásky treba postupne viesť manžela k významu vášho manželstva. Predovšetkým sa treba za neho modliť a odovzdať ho Pánu Ježišovi. Nech každá žena je si istá, že Boh vidí jej utrpenie v tejto situácii a že jej obeta nebude zbytočná. Boh má moc zmeniť srdce vášho manžela. Bohu nič nie je nemožné. Skúste očakávať aj zázrak. A medzitým sa nepodieľajte na manželovom hriechu tým, že mu pri antikoncepcii budete priamo asistovať. Nepoužívajte napríklad hormonálnu antikoncepciu, vnútromaternicové teliesko, či pesar. Ak pozná váš postoj a aj tak bude praktizovať prerušovanú súlož alebo si vynúti použitie prezervatívu, potom je len on sám zodpovedný za svoje antikoncepčné správanie sa.

Ďalšou možnosťou je zdržať sa styku, kým manžel trvá na antikoncepcii. Treba zvážiť rôzne dôsledky takého rozhodnutia, ale nútiť manželku spolupracovať na objektívne hriešnom správaní je zneužívaním a za žiadnych okolností nemáte povinnosť podriadiť sa. Kvôli sebe aj kvôli nemu samému môžete mu dať poznať, že nie ste mu k dispozícii ako vec, ktorú môže použiť na svoje sexuálne uvoľnenie sa, kedy chce a pritom ho neprestať milovať a pomáhať mu prežiť premenu srdca.


Inú situáciu môže prežívať žena, ktorá si nechala podviazať vajíčkovody a po čase a po poznaní toho, že je to nielen hriešne, ale že je to aj neprirodzený zásah do jej tela a má negatívny odraz aj na duši, to teraz ľutuje. Čo by mala robiť? Ak ešte doposiaľ neprijala sviatosť zmierenia, nech si nájde kňaza, ktorý chápe a zastáva učenie Cirkvi v tejto veci, určite ju prijme. V sviatosti zmierenia Boh odpúšťa a aj uzdravuje. Dôverujte Pánovej milosti a jeho milosrdnej odpúšťajúcej láske. Okrem toho by ste sa mali s manželom pokúsiť o nový začiatok a požiadať jeden druhého o odpustenie nevery svojim sľubom, ktoré ste zložili pri oltári. Na tej istej lodi je spolu s vami aj mnoho iných žien a tiež mužov, ktorí podstúpili vazektómiu – podviazanie semenovodov. Niektorí z nich nemôžu po poznaní pravdy a podstaty umelej sterilizácie nájsť pokoj v duši, pokiaľ nie je ich sterilizácia odstránená. Žena, ak má na to finančné prostriedky a nie je po zdravotnej stránke vysoko rizikovou pacientkou, je to niečo, o čo by ste sa mali tiež pokúsiť. Ak však finančné prostriedky nemáte, alebo ste pre lekárov vysoko rizikovou pacientkou, táto spätná operácia (spriechodnenie vajíčkovodov, u mužov semenovodov) nie je morálne nevyhnutná. Avšak ľútosť a pokánie morálne nevyhnutné sú.

Jedným zo spôsobov ako pokánie vyjadriť je zdržať sa pohlavného styku určitý počet dní v mesiaci, v priebehu menštruačného cyklu, ako by ste praktizovali PPR. Mnoho opravdivo veriacich ľudí v podobnej situácii, ako je prípadne vaša, snažia sa rásť viac a viac v pravom pochopení opravdivého významu manželskej lásky a považujú tento prístup za veľmi prospešný.

Ako určité zadosťučinenie mohli by ste tiež obetovať nejaký čas šíreniu učenia Cirkvi o tejto otázke a pomôcť tak iným, aby nespravili vo svojom manželskom živote tú istú chybu. Ale predovšetkým dôverujte Božej milosrdnej láske. Pamätajme, že Boh je láska a milujúci Otec a preto nič, čoho sme sa vo svojom živote z ľudskej slabosti dopustili, nie je mimo dosahu spásy, ktorú pre nás vydobyl Kristus.

Môže sa tiež stať, že sa nájdu aj takí veriaci manželia, ktorí časom zistia a povedia: „My sme roky používali antikoncepciu. Nikdy sme o týchto veciach nepočuli a ani sme sa o týchto intímnostiach s nikým nerozprávali, ani sa neradili. Čo máme teraz robiť?“

Tí tiež, ak ešte neprijali sviatosť zmierenia, nech si takisto nájdu kňaza, ktorý chápe a zastáva učenie Cirkvi v tejto veci a problémom rozumie, nech prijmú sviatosť zmierenia. Dôverujme Pánovej milosti. On uzdravuje a odpúšťa. Odpustite si navzájom aj vy. A potom sa zapíšte na kurz PPR!

Mnoho párov, ktoré zažili zhubný vplyv antikoncepcie na svoje manželstvá, môže hovoriť o uzdravujúcom účinku zvládnutia, pôsobenia a praktizovania PPR.

MUDr. Blažej Vaščák, snímka M. Magda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.