Glória Polo

Skutočný príbeh omilostenej duše o Božom súde po smrti


Svojho Boha budeš milovať Nezabiješ – umelý potrat!

Tu som si pomyslela: Konečne si nemusím nič vyčítať, veď som nikoho nezabila. No Pán ma poučil, ukázal mi so všetkou zreteľnosťou, že som bola veľkou vrahyňou – boli to totiž nenarodené deti, ktoré som financovala, ku ktorému som donútila jedno 14-ročné dievča, ďalšie som financovala a podnecovala som k potratom, bola som vlastne finančnou zábezpekou potratov. Bola som pre tieto dievčatá dobrou tetou, ktorá im rozprávala o najnovšej móde, kupovala a predvádzala som im tričká s hlbokým výstrihom, mini dráždivé a sexi šaty. Radila som im, ako ukazovať svoje telo najviac odhalené, na hodnoty panenstva, cudnosti a čistoty som poukazovala ako na prežitok minulosti a aby sa čo najviac realizovali ako ženy. Kázanie farárov bolo spiatočnícke a hlúpe. Informovala som ich o rizikách a ochrane pri pohlavnom styku. Pritom dievča, ktoré som nahovorila na potrat, Pán poslal, aby som ho uchránila, aby som ju odvrátila od potratu, pretože umelý potrat je vražda, a teda človek, ktorý sa ho akýmkoľvek spôsobom dopúšťa je vrahom svojej vlastnej krvi a dieťaťa. Takto zabité dieťatko je veľká zápalná obeta pre satana a nášmu Pánovi to spôsobuje nesmierne bolesti ako na kríži, ktoré ním šklbú. A ešte čosi, pri potrate duša tohto dieťaťa kričí a stená veľkou bolesťou a celá nebeská klenba sa otriasa pri tomto výkriku. V pekle znejú výkriky jasotu, pretože sa otvára niekoľko pečatí a na svet je vypustených niekoľko démonov, aby zotročovali ľudí satanom k žiadostivosti, vášnivosti a pôžitkárstvu. Brodíme sa v krvi týchto neviniatok a prehliadame to. Ako bude vyzerať náš svet, ak cenou za nevinnú krv nenarodeného a zabitého dieťatka je vypustený nový démon?

Práve týmito hriechmi bola moja biela duša úplne čierna, nemala som pocit hriechu, akoby neexistoval, nebola som si vedomá toho, že im pomáham k istej ceste do pekla. Boli mi ukázané všetky detičky, ktoré som usmrtila ja sama, pretože ako zástankyňa plánovaného rodičovstva som mala vnútromaternicové teliesko a v knihe života som videla, koľko svetelných iskier pri oplodnení bolo násilne vyhasnutých a vytrhnutých z ruky Boha Otca. Až teraz som pochopila, prečo som bola stále pyšná, nespokojná, náladová, frustrovaná – premenila som sa na stroj na zabíjanie. Bola som „horenoska“, pričom som bola obyčajnou vrahyňou, aj bez pištole za opaskom. Stačí závisť, nenávisť a ostrý jazyk, ktorými môžeme človeka zabiť.

Nezosmilníš!

Teraz som si bola istá nevinou, lebo manželovi som bola verná. No hneď mi bolo ukázané, ako som manžela podviedla v myšlienkach, ako som hlbokými výstrihmi či bikinami vystavovala na obdiv svoje telo a zvádzala cudzích mužov, aby na mňa civeli a mali zlé predstavy, ako som radila iným ženám, aby boli svojmu manželovi neverné odplatiť im neveru, alebo sa dať rýchlo rozviesť. Že pred manželstvom to najprv treba vyskúšať, či si partneri vyhovujú, tiež obhajovanie homosexuality na zvieratách – až tak hlboko klesáme, že sa rovnáme zvieratám. Smilstvo totiž nie je len fyzickým hriechom, ale aj hriechom najskrytejších myšlienok, ktorých dôsledky dlhodobo pôsobia ďalej. Hriech cudzoložstva spôsobuje veľkú škodu dušiam detí, ktoré tak nenávidia nielen otca či matku, ale aj opačné pohlavie alebo opovrhujú sviatosťou manželstva a vernosťou. Dokonca sa tým deti chvália a muži si často zakladajú na svojich „trofejách“.

Nepokradneš!

Tu som si bola na čistom v nevinnosti, až kým mi Boh neukázal plytvanie v jedle, ako som vyhadzovala potraviny a pritom na svete toľkí hladujú. Pán mi k tomu povedal: „Ja som bol hladný a pozri sa, čo si ty urobila s tým, čo som ti dal – nevážila si si to a nechala si to skaziť. Bola mi zima a pozri sa, ako si sa nechala zotročiť módnymi trendmi. Povýšila si svoje telo na božstvo, preto si spoluvinníkom na veľkej biede sveta.“ Ak som o niekom hovorila zle, kradla som mu jeho česť. Tým, že som bola zlou matkou a manželkou, okradla som svojho manžela a deti o lásku a nehu, nechávala som ich v opatere televízora, videohier a počítača, ako u náhradnej matky. Olúpila som ich o pokojný domov, zabránila som im poznať Boha a žiť lásku k blížnym. Ak sama nemám súcit a milosrdenstvo a neuskutočňujem ho v praxi, potom ani nemôžem byť s Bohom, pretože Boh je Láska.

Nepreriekneš
krivého svedectva!

Ak je Boh láska a my sme plní hnevu, kto je potom naším otcom? Máme na výber len dve možnosti, nič v strede. Buď je to Boh – Láska a Pravda, alebo je to satan – knieža lži a nenávisti. To, aké skutky konáme, takého otca si aj volíme. To, koho naozaj milujeme, taký život aj žijeme. Žiadne delenie zla, klamstva, hnevu a pýchy do kategórií neexistuje. Každá lož je lož, každá nenávisť je nenávisť, neexistuje malá a väčšia, to len diabol ututláva svedomie stupňami hriechu, ale on je otec lží, klamár od počiatku, preto všetko, čo pochádza z jeho rád je lož. Napríklad ohováranie zo srandy, alebo ,,debaty o susedkách“ pri kávičke, tiež výsmech a zlé prezývky či škodoradosť na účet iných. Tieto hriechy sú také ohavné, pretože spôsobujú nielen utrpenie tým, ktorým ich adresujeme, ako komplexy menejcennosti, sebanenávisť, či nedôverčivosť, ale aj nárast niektorých hriechov u dotknutých ľudí, ako nenávisť, prejedanie sa a podobne.

A nepožiadaš
majetku jeho!

Toto je o chamtivosti, teda musím mať, alebo musím byť, ako priania majetnosti, peňazí, moci, vplyvu, až sa to často zvrhne na posadnutosť. Vtedy sa vytesnia zo života všetko ľudsky dôležité, ako priateľstvo, láska, dôvera, vďačnosť a náklonnosť, ktoré sa za peniaze nedajú kúpiť. Ak si niekoho chceme nakloniť cez peniaze, dostaneme pokrytectvo, faloš, lichôtky a predstieranú náklonnosť. Táto dychtivosť po peniazoch zanecháva opustenosť, sklamanie a frustráciu a vytrháva človeka z milujúcej lásky Boha.

Kniha života

Akonáhle sa spoja bunky našich rodičov, prebleskla iskra a z nej sa vytvorila moja i vaša duša, úplne chránená v rukách Boha Otca – a on je náš skutočný, spoločný a jediný, nežný a milujúci Otec, ku ktorému sa chce vrátiť každá duša. Preto mnohí, ktorí prežili blízku smrť, hovoria o domove, v ktorom chceli zostať a do ktorého sa chcú vrátiť a každému tento zážitok nekonečnej a pozemsky neopísateľnej lásky zmenil život. Boh nás ochraňuje 24 hodín denne a neprestáva nás milovať, aj keď my máme pocit, že nám hádže polená pod nohy, no to len vtedy, aby nás odvrátil od zlej cesty a zaviedol nás opäť na cestu života. Každá duša má preňho nesmiernu cenu, preto urobí všetko, aby nás priviedol k sebe, preto nás diabol tak veľmi nenávidí a chce nás zničiť, lebo Bohu na nás tak nesmierne záleží.

Kniha života je vlastne dvojkanálový záznam, v ktorom nielen vidíme, čo konáme, ale zároveň aj počujeme, čo si pri našich skutkoch myslíme. Preto sa v knihe života odhalí každý podvod a klamstvo, lebo nech konáme, či hovoríme jedno a myslíme si druhé, v knihe života to Boh vidí a počuje, takže sa sami usvedčíme z klamstva. Je to, ako keď niekomu poviete kompliment, ale v mysli ho dourážate. Tam je dobro aj zlo, vykonané, povedané a myslené, či zanedbané. Ako keď vám Boh dá príležitosť k dobru alebo k čnosti a vy ho z lenivosti, ziskuchtivosti či nedbalosti zahodíte. Uvidíte hriechy priznané, oľutované a odpustené, ktoré vám diabol nebude môcť vyčítať, ale aj zamlčané alebo podcenené ako nepodstatné, ktoré vám bude stále vyhadzovať na oči a za ktoré budete trpieť.

Dôležité je to, čo si o hriechu myslí Boh, a nie my, teda čo považujeme za hriech a čo nie podľa ľubovôle a vlastných krivých pravidiel – my nie sme Boh. Boh sa spýta na naše duchovné poklady a na zverené talenty, a ako sme ich zúročili a využili na šírenie Božieho kráľovstva na zemi. Či si ich opomenul a spôsobil mu tak bolesť a zármutok. Jediným kritériom Božieho súdu bude kritérium lásky, čistej, nezištnej a bezpodmienečnej lásky vo všetkých jej podobách – charite, milosrdenstve, odpúšťaní, ľútosti, štedrosti, šľachetnosti, úcte k blížnym, sebe a Bohu.

Ak sa nad sebou zamyslíš a zistíš nedostatky v ktoromkoľvek prejave kresťanskej lásky, rýchlo konaj nápravu, pretože vedz, že tvoja duša odumiera, až kým ju nezničíš duchovnou smrťou – a byť duchovne mŕtvy, byť mŕtvy za živa na veky večné je nepredstaviteľným utrpením v pekle diabolskej zloby. Tvoja duchovná smrť začína od ľahostajnosti k blížnym a ich utrpeniu, života bez ľútosti a hlbšieho zmyslu, kde je kostol trpenou nedeľnou záležitosťou, kde dobrý skutok ožobračuje a je podmienený ziskom.

On o vás bude stále bojovať, stále vám bude žehnať, posielať vám pomoc či ľudí a upozorňovať na seba. Viete, aký je Boh – Náš Otec: stojí ako žobrák na kraji našej životnej cesty a úpenlivo prosí o pozornosť, niekedy je až na obtiaž, len aby sme si ho všimli. No ak ho ignorujeme, pri súde nás nezatratí On, to my sami sa odsúdime na smrť, naše svedomie nás odsúdi. Byť katolíkom len preto, že sme pokrstení a uzatvárať pritom kompromisy so svetom, to je vlažné kresťanstvo, teda žiadne kresťanstvo. Ak si vyberiete svet, matériu, mamonu – vyberáte diabla.

No ak túžite patriť Bohu, hoci máte ako človek svoje slabosti a hriechy, odovzdajte mu celý svoj život so slovami: „Pane Ježišu Kriste, maj so mnou súcit! Odpusť mi! Dôverujem ti v každej chvíli života!“ Mocnejšie ako zlo je Božie milosrdenstvo a ak priznáš vinu, oľutuješ a napravíš svoj hriech, Boh ti odpustí a s radosťou sa ťa ujme. Preto táto duša dostala milosť, ktorá má byť milosťou pre všetkých. Nie zastrašiť, ale varovať a napraviť chce Boh, kým je čas. Máte možnosť voľby, poznáte pravdu a zákon, preto budete aj prísnejšie súdení ako tí, čo ho nepoznajú. No tí, čo nechcú počuť, a nechcú vidieť sa odsúdia sami, pretože toto je druhou šancou pre každého človeka a nielen pre kresťana, ale pre celý svet.

Toto svedectvo končím radostnou zvesťou nádeje spásy pre každého človeka, ktorá tkvie v ľútosti a priznaní si vlastnej úbohosti pred Bohom, čím ti Boh odpustí a ty sa zachrániš pred pekelným plameňom pýchy, a pri vyznaní viny vo sviatosti zmierenia, čím odhalíš Kristovmu služobníkovi diablove zámery, ktoré si vykonal – budú vymazané z tvojej knihy života a diabol tak nebude môcť na teba žalovať, ako na spolupáchateľa pred Božím súdom.
(vydané s cirkevným schválením)

pripravila: Lucia Galdunová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.