Prežívaj svätú omšu


Tento článok vychádza z knihy od súčasnej stigmatizovanej mystičky z Bolívie, ktorej Pán Ježiš a Panna Mária z väčšej časti nadiktovali zbierku kníh Slová Pána Ježiša a Panny Mária, ktorá má 12 zväzkov a sprostredkováva duchovnosť Apoštolátu novej evanjelizácie, založenej na Svätom písme a Katechizme katolíckej cirkvi. Toto súkromné zjavenie má pomáhať v plnšom žití Kristovho definitívneho Zjavenia v istom dejinnom období ako jeho autentická výzva Krista alebo jeho svätých pre Cirkev. V tomto svedectve nás Boh a jeho svätá Matka učia, že správne sa spovedať spočíva v poznaní toho, čo sa odohráva v (očiam neviditeľnom) priebehu svätej omše a ako ju prežívať srdcom. Je to svedectvo aj pre kňazov a mnohé zasvätené duše, aby pomohli zapáliť oheň lásky k Bohu a priviesť Krista na zem, aby bol našim pokrmom, a aby sme my ostatní prestali vnímať svätú omšu a sväté prijímanie ako rutinný zvyk, nech znova prežívame radosť zo stretnutia s Láskou pri najväčšom zázraku zo zázrakov – slávenie Eucharistie.

Vo sviatok Zvestovania Panny Márie, v okamih, keď arcibiskup a kňazi vychádzali zo sakristie, vtedy Matka Božia prehovorila nežným hlasom ,,Dnes je deň, kedy dostaneš poznanie a chcem, aby si dávala dobrý pozor, pretože to, čoho budeš dnes svedkom, všetko, čo dnes zažiješ, musíš oznámiť ľudstvu.“ Najprv som započula prekrásny spev prichádzajúci z diaľky a arcibiskup začal slúžiť svätú omšu.

Pri úkone kajúcnosti mi Najsvätejšia Panna povedala: „Z hĺbky duše pros (proste) Pána, aby ti (vám) odpustil hriechy, ktorými si ho urazila. Tak sa budeš môcť dôstojne zúčastniť tohto privilégia, akým je účasť na svätej omši.“
Na zlomok sekundy som si pomyslela, že som po včerajšej spovedi a teda som v stave posväcujúcej milosti, no Matka Božia na mnohé prehrešky, nevšímavosť, nepekné a neslušné odvrknutia a nadávku či na neskorý príchod do kostola bez (duchovnej) prípravy na svätú omšu…

„Prečo prichádzate na svätú omšu na poslednú chvíľu? Mali by ste prísť skôr, modliť sa a prosiť Pána, aby vám zoslal Ducha Svätého, ktorý by vás obdaril pokojom, očistil od ducha tohto sveta, zbavil trápení, problémov a roztržitosti. Len tak môžete dôstojne prežiť tento posvätný okamih. Ale vy chodíte, až keď začína svätá omša a zúčastňujete sa na nej ako na bežnej všednej udalosti, bez duchovnej prípravy. Prečo? Je to predsa ten najväčší Zázrak. Prišli ste prežiť tento okamih, kedy vám Najvyšší Boh dáva svoj najväčší dar a vy si ho neviete vážiť…“

Mnohí z nás totiž svätú omšu prežijú bez vnútornej prípravy (napríklad rozhovor s Bohom o prežitom dni či týždni, poďakovanie, odprosenie, prosby, modlitba pred sv. omšou alebo za milosť dobrého života od sv. Tomáša Akvinského a podobne), sústredenia sa, s dušou plnou vážnych hriechov a bez snahy zapamätať si a zamyslieť sa nad slovom Božím, s nervozitou a túžbou rýchleho konca kázne…

Pri modlitbe Sláva Bohu na výsostiach, Matka Božia povedala: ,,Chváľ a oslavuj z celej svojej lásky Najsvätejšiu Trojicu a uznaj, že si jednou z jej stvorení.“
Zrazu som sa ocitla na vzdialenom mieste žiariacom svetlom pred žiarivým vznešeným Božím trónom. S takou láskou som mu ďakovala a opakovala „Sláva Bohu na výsostiach… A Ježiš stál predo mnou s tvárou plnou nehy a milosrdenstva. (Táto chvála odráža reálnu oslavu Boha v nebi jeho anjelmi a svätými aj podľa svedectiev ľudí, ktorí prežili stav blízkej smrti a bolo im dovolené sa vrátiť a vydať o tom svedectvo).

Bohoslužba slova (kázeň) – Mária mi prikázala, aby som opakovala po nej (modlitba pred kázňou): „Pane, dnes chcem počúvať tvoje slovo a prinášať veľa ovocia. Daj, nech tvoj duch očistí moje srdce, aby tvoje slovo v ňom rástlo a rozvíjalo sa.“ Potom Mária povedala: ,,Chcem, aby si dávala dobrý pozor pri čítaniach a celej homílii (platí pre každého z nás). Pamätaj, že Božie slovo sa nevracia späť, pokiaľ neprinesie ovocie. Ak budeš pozorne počúvať, časť z toho, čo počuješ, zostane v tebe. Snaž sa pripomínať si celý deň tie slová, ktoré na teba zapôsobili. Niekedy sú to dva verše, inokedy celé evanjelium alebo možno iba jedno slovo. Rozjímaj nad ním celý deň a ono sa stane tvojou súčasťou. Lebo svoj život zmeníš, iba ak dovolíš, aby Božie slovo premieňalo teba.“

„A teraz povedz Pánovi, že si sem prišla vypočuť si slová, ktoré chceš, aby On dnes povedal tvojmu srdcu…“

Môžeme poprosiť o trpezlivosť a pozornosť pri kázni, alebo o odpustenie za hriechy či za zmenu zmýšľania a nášho srdca. Napríklad ho môžete odprosiť za to, že svoje deti posielate do kostola len zo zvyku, zo slušnosti a pre dobrú mienku okolia a nie z lásky a potreby napĺňať si dušu Bohom. Ak s láskou, oddane a pozorne neprežívame svätú omšu, premárnime ju. Je to veľká nevedomosť a povrchnosť voči Cirkvi a sviatostiam, lebo všetko naše svetské vzdelávanie je ničotné a zbytočné a nezostane nám z neho na konci života nič a nedá nám to ani kúsok neba a zatiaľ o tom, čo nám zaručí nebo už tu na zemi nevieme vôbec nič. A pritom si hovoríme vzdelaní ľudia!
Pri obetovaní mi Matka Božia povedala: ,,Modli sa takto (ja som po nej opakovala, aj vy sa modlite): ,,Pane, obetujem sa ti celá, taká, aká som, všetko, čo mám a všetko, čo môžem, vkladám do Tvojich rúk. Buduj Pane z toho mála, čo som. Všemohúci Bože, pre zásluhy tvojho Syna, premeň ma! Prosím ťa za svoju rodinu, za svojich dobrodincov, za každého člena nášho Apoštolátu (farnosti), za všetkých, ktorí bojujú proti nám i za tých, ktorí sa zverujú do mojich modlitieb… Nauč ma zložiť moje srdce pred nich na zem, aby nekráčali po tvrdom. Takto sa modlili svätí a takto chcem, aby ste sa všetci modlili.“

Takto to od nás žiada Ježiš, aby sme zložili svoje srdcia na zem, nech pre nich (naši blízki i neprajníci) nie je tvrdá a nech zmiernime ich bolesť, keď po nej kráčajú. Zrazu začali z lavíc vstávať postavy, ktoré som nikdy predtým nevidela. Boli oblečení v bielych tunikách a cez hlavnú loď prichádzali k oltáru.
Matka Božia povedala: ,,Pozeraj. Sú to strážni anjeli, každej z týchto osôb, ktoré sú v kostole. Toto je chvíľa, kedy ich strážni anjeli prinášajú ich dary a prosby pred Pánov oltár.“

Táto kniha je vydaná v súlade
s Apoštolátom Novej Evanjelizácie (ANE)

spracovala Lucia Galdunová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.