10. výročie ZUŠ v Širokom

 

Základná umelecká škola v Širokom žije predovšetkým súčasnosťou, ale sú chvíle, keď sa každodenný život pozastaví. Takou chvíľou je aj teraz, keď ZUŠ v Širokom oslavuje 10. výročie svojho zriadenia.

Ako to celé u nás vzniklo?

V školskom roku 1992/1993 (teda už pred 20 rokmi) bola v Širokom zriadená pobočka ZUŠ M. Moyzesa v Prešove. Riaditeľom školy v tom čase bol pán Ján Saloka a zástupkyňou školy pani Anna Geciová. Pobočka vznikla najmä zásluhou pána riaditeľa Jána Saloku, ktorý urgoval aj na vyšších miestach pre vznik tejto pobočky, ktorej výučba sa realizovala v priestoroch Obecného úradu v Širokom.

Po prechode zriaďovateľskej pôsobnosti škôl zo štátu na mestá a obce v roku 2002 začalo vedenie našej obce uvažovať o vytvorení samostatnej ZUŠ, čo s aj podarilo k 1. septembru 2003, kedy vznikla samostatná ZUŠ v Širokom. Zriaďovateľom školy je obec Široké, zastúpená starostom Ing. Stanislavom Bartošom. Do funkcie prvého riaditeľa školy bola menovaná p. Júlia Milčáková. Škola mala 90 žiakov, jedného interného a siedmych externých učiteľov. Navštevujú ju žiaci nielen zo Širokého, ale aj zo susedných obcí. V ďalšom roku sa zvýšil počet žiakov školy na sto, pribudli nové nástroje a ďalší kvalifikovaní učitelia v hre na husliach, gitare a organe. Škola sa sťahovala z Obecného úradu do väčších priestorov bývalého Klubu dôchodcov, ktorý predtým prešiel nenáročnou rekonštrukciou.

V júni 2004 dostala škola osobne od amerických Slovákov v Pennsylvánii prvý finančný sponzorský dar. Organizátorkou spoločného stretnutia bola p. Trudy Check Tuhy. Pri tejto príležitosti žiaci školy spolu so svojimi učiteľmi pripravili svoj prvý verejný koncert.

Ako sme nadviazali kontakt s americkými Slovákmi?

Mama spomínanej p. Trudy Check Tuhy pochádzala z tunajšej obce Široké, keď sa v roku 1921 vysťahovala za prácou do mestečka Wilkes-Barre v severovýchodnej Pennsylvánii. Trudy sa po štúdiách v hre na klavíri a speve na Vysokej škole múzických umení stala učiteľkou hudby. Bola nadšená vznikom umeleckej školy v Širokom, keďže ona umeniu venovala celý život. Jej prianím bolo podporovať túto školu. Po jej smrti v roku 2006 sa tejto iniciatívy ujal jej manžel Prof. Philip Tuhy a tiež brat Dr. Thomas Check, ktorí nás poctili aj svojou osobnou návštevou v septembri 2007. K ľuďom, ktorí boli myšlienkou ZUŠ v Širokom nadšení od jej vzniku, patrí aj pani Anna Biros. Spolu s manželom Jozefom boli sprostredkovateľmi našich vzájomných stretnutí s americkými Slovákmi. Aj v našom domácom prostredí sa našli ľudia, ktorí fandili tejto škole a podporili ju. Jedným z nich bol aj pán Ján Šofranko, ktorý prispel značnou finančnou čiastkou na kúpu organa.

V septembri 2005 bol zriadený výtvarný odbor, prvým učiteľom bol PaedDr. Peter Mastiľák neskôr Mgr. Tomáš Majerník. O dva roky neskôr sa začal vyučovať spev a pribudol tanečný odbor. V tom období škola mala prvú absolventku, ktorá pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach – Alžbetu Kamenickú, v súčasnosti pokračuje v štúdiu klavírnej hry na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

V októbri 2008 bola menovaná do funkcie riaditeľa školy Mgr. Lenka Nehilová. Nasledovalo zriadenie literárno-dramatického odboru, čím sa ZUŠ v Širokom stala plne organizovanou školou so všetkými odbormi – hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým. Až do roku 2010 sa vyučovalo v priestoroch bývalého Klubu dôchodcov, pričom sa využívali aj priestory susedného Domu záhradkárov a jedna učebňa základnej školy. Po dobudovaní polyfunkčného objektu sa škola opäť sťahovala. Tentoraz do nových priestorov, kde od 10. 10. 2010 sídli. Škola má tiež elokované pracovisko v budove pri kostole, kde sa vyučuje výtvarný odbor. Celkovo ju navštevuje 270 žiakov a vyučuje v nej 14 pedagógov. Z nášho Víťaza navštevuje ZUŠ v Širokom 75 žiakov.

Žiaci rozvíjajú svoj talent v súboroch: akordeónovom, gitarovom, Ľudovej hudbe Širočan, komornom zoskupení Strings, ale aj začínajúcej rockovej kapele. Zaujímavosťou školy je divadelný súbor, ktorého členmi sú Širočania, navštevujúci literárno-dramatický odbor štúdia pre dospelých v réžii Mgr. Lucie Turčokovej.

Žiaci sa zúčastňujú súťaží – za všetky spomeniem Hnúšťanský akord – súťaž z hudobnej náuky, speváckych súťaží ako Moyzesov slávik, Slávik Slovenska, husľových súťaží v Košiciach a Brezne, klavírnych súťaží v Spišskej Novej vsi a Stropkovskej jari, gitarového festivalu v Giraltovciach, Gelnického kľúča – prehliadky komornej a orchestrálnej hry. Literárno dramatický odbor sa prezentuje na Hviezdoslavovom Kubíne a regionálnej prehliadke divadelných súborov Dni s Táliou, výtvarný odbor na rôznych súťažiach.

Z podujatí organizovaných školou spomeniem Mikuláš deťom, ktorý pripravujeme za pomoci Rodičovskej rady a školskú súťaž Šikovný muzikant, určenú pre žiakov hudobného odboru.

Každoročne opustí našu školu desiatka absolventov. Odnášajú si so sebou vzťah k umeniu, vedia, že k dosiahnutiu akejkoľvek umeleckej zručnosti je potrebná usilovnosť, trpezlivosť, pokora a zároveň odvaha a sebadôvera. Väčšina z nich sa nevydá profesionálnou cestou, ale svoje zručnosti môžu využiť vo svojom povolaní a rôznych iných činnostiach. Naviac vedia, že sa očami umenia môžu pozerať na svet z iného uhla pohľadu, ktorý im môže pomôcť v každej životnej situácii.


Mgr. Lenka Nehilová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.