Fórum mladých

V dňoch 25. až 27. 11. 2005 sa v priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach uskutočnilo Fórum mladých 2005. Toto fórum zorganizovalo Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach pod záštitou arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Zúčastnili sa na ňom delegáti, ktorí zastupovali svoju farnosť, strednú školu, hnutie alebo rehoľu.

Cieľom tohto fóra je spoznať názory mladých ľudí, ako vnímajú jednotlivé spoločenské problémy, problémy vo farnosti, v rodine a ako by oni riešili tieto problémy alebo ako by mohli oni sami prispieť k zlepšeniu situácie.
Počas týchto troch dní sme sa zamýšľali nad problémom komunikácie, a to:
– komunikácie v rodine – spoločenstvo
– komunikácie s Bohom – zbožnosť rodiny
– komunikácie o rodine – spoločnosť
Tieto témy sa rozoberali v jednotlivých skupinkách pod vedením animátora, kde sme boli podelení podľa jednotlivých dekanátov. Po práci v skupinke nasledovalo zdieľanie, kde zástupcovia skupiniek prezentovali jednotlivé názory na danú tému.
V rámci prvej témy sa hovorilo o ťažkostiach, s ktorými musia zápasiť otcovia a matky našich rodín, prečo a kedy stroskotáva komunikácia v rodine, prečo počet duchovných povolaní na Slovenku klesá a čo oslovuje mladého človeka, aby si zvolil cestu zasväteného života.
Spomínala sa tu najmä zlá sociálna a ekonomická situácia v rodinách: otcovia sú nútení odchádzať za prácou do zahraničia na dlhší čas a na matkách takto zostáva celá zodpovednosť za výchovu v rodine. Následkom tohto odlúčenia stroskotáva komunikácia medzi rodičmi navzájom a aj komunikácia medzi rodičmi a deťmi. Počet duchovných povolaní na Slovensku klesá, pretože medzi mladými prevláda názor, že je to niečo čo, sa už „nenosí“ a spomenul sa aj nedostatok dobrých vzorov.
Počas druhého dňa sa rozoberala téma Komunikácia s Bohom – zbožnosť rodiny, kde sa rozoberala mužská zbožnosť, zbožnosť ženy, zbožnosť novej generácie, prečo sú otcovia tejto doby nevýrazní vo svojej zbožnosti, ako vyvážiť prevahu ženskej zbožnosti v rodinných spoločenstvách, prečo mnohí mladí ľudia strácajú vieru napriek viere svojich rodičov. Otcovia sú nevýrazní vo svojej zbožnosti, pretože im častokrát chýba odvaha prejaviť svoje city a zapojiť sa napríklad do liturgických slávení. Prevaha ženskej zbožnosti v rodinných spoločenstvách by sa mohla vyvážiť tak, že by matky poskytovali väčší priestor na prejavenie zbožnosti otca, napríklad modlitbu v rodine by mohol viesť otec. Na otázku, prečo mladí ľudia strácajú vieru napriek viere svojich rodičov, odzneli odpovede, že mladí nezažili pravý život viery vo svojej rodine a často sú aj pod vplyvom zlej partie kamarátov.
Ešte v ten deň sme sa všetci zúčastnili sv. omše v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval kardinál Jozef Tomko. Poobede nasledovali workshopy, tvorivo – zábavný večer a spoločná adorácia, kde si mnohí mladí „prišli na svoje“.
V nedeľu sme sa zamýšľali nad treťou témou, kde sa odpovedalo na otázky: Akú pomoc očakáva rodina od farnosti a ako môže ona pomáhať zasväteným osobám vo farnosti? Kedy škola znehodnocuje rodinnú výchovu? Akú predstavu modernej rodiny uprednostňujú médiá a ako by sa dal umenšiť zlý vplyv médií na komunikáciu v rodine?
Rodina očakáva od farnosti najmä tú duchovnú pomoc, isté pochopenie a povzbudenie a ona sama môže pomôcť zasväteným osobám vo farnosti tak, že sa zapojí do nejakých aktivít a pomôže tej zasvätenej osobe alebo kňazovi, aby sa vo svojej farnosti necítil ako „sám vojak v poli“. V médiách sa dnes prezentuje najmä voľné spolužitie a rozvody ako niečo normálne a predstava dobre usporiadanej a veriacej rodiny je niečo ojedinelé. Tento zlý vplyv médií by sa mohol umenšiť tým, že by si rodina vyberala vhodné programy, ktoré by predstavovali isté mravné a morálne hodnoty.
Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto fóra mladých. Chcela by som vyzvať aj ostatných mladých k účasti na tejto akcii, pretože Cirkev má záujem aj o ich názor a pohľad na jednotlivé aktuálne problémy a ich riešenia.

Mária Krokusová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.