Ocenenie Andreja Radlinského 2013

Imrich Vaško in memoriam, Miroslav Saniga a páter Milan Hromník SJ sú traja noví laureáti ceny Andreja Radlinského. Ocenenie získali počas slávnostného udeľovania cien, ktoré sa konalo už po štvrtýkrát v rámci púte katolíckych médií. Tentoraz ju zorganizovali opäť v Bratislave. Za zosnulého Imricha Vaška prevzal pamätnú plaketu jeho syn Andrej, za P. Milana Hromníka provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Peter Bujko SJ. Spolu S Miroslavom Sanigom ocenenie prevzali z rúk predsedu Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky Mons. Stanislava Zvolenského a riaditeľa Spolku Svätého Vojtecha Vendelína Plevu.


Ocenenie za prínos v oblasti médií získal Miroslav Saniga

Narodil sa 20. januára 1964 v Ružomberku. Vyštudoval gymnázium v Ružomberku a neskôr Lesnícku fakultu Technickej Univerzity vo Zvolene. V roku 2008 sa habilitoval na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a získal titul docent. Je vedúcim i členom viacerých vedecko-výskumných projektov a autorom viac ako 70 odborných vedeckých prác. Napísal 11 populárno-vedeckých kníh o živote prírody pre deti a 29 pre dospelých. Ako hosť vystupoval v takmer 3 tisíc rozhlasových a televíznych programoch. Bol ocenený viacerými významnými cenami.

Ocenenie za prínos pre katolícke médiá získal P. Milan Hromník SJ

Narodil sa 21. júna 1938 v Bratislave. Je absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Do roku 1990 pracoval v Slovenskej akadémii vied a v školských službách, ako redaktor. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil roku 1969. Kňazskú vysviacku prijal tajne v roku 1983 z rúk biskupa Petra Dubovského. Ako kňaz pracoval v stredoškolských, vysokoškolských, bohosloveckých a rodinných spoločenstvách. Roku 1990 nastúpil do pastoračnej činnosti v bratislavskom jezuitskom kostole. V rokoch 1991 – 2008 redigoval mesačník slovenských katolíkov Posol Božského Srdca Ježišovho. Ako redaktor – ľudový misionár prešiel množstvo obcí a miest na Slovensku. Vydal 31 publikácií s duchovnou tematikou a 20 historických publikácií.

Ocenenie za celoživotnú prácu pre rozvoj katolíckych médií získal Imrich Vaško, in memoriam.

Narodil sa 8. novembra 1936 na Šariši v Ondrašovciach. Po štúdiách na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove pôsobil v rokoch 1962 – 2000 na Katedre slovenského jazyka a literatúry tejto fakulty. V roku 1968 tu získal doktorát, v roku 1986 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe titul kandidáta vied, v roku 1990 sa na UPJŠ v Prešove habilitoval. Neskôr pracoval na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorej prvým dekanom sa stal v roku 2001. Jeho vedecké a pedagogické pôsobenie sa sústredilo na výskum slovenskej literatúry. Pôsobil ako pedagóg, literárny kritik, básnik, esejista, editor slovenskej katolíckej moderny. Bol členom redakčných rád mnohých odborných časopisov, vedeckých rád viacerých slovenských vysokých škôl. Autorsky a spoluautorsky vydal v období rokov 1979 – 2000 šesť monografií, bol editorom desiatky zborníkov a autorom piatich básnických zbierok. Jeho život a dielo ocenili popredné slovenské i zahraničné inštitúcie. Zomrel 9. februára 2010.

podla TK KBS spracoval: M. Magda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.