Stalo sa:


– 19. 3. – slávili sme slávnosť sv. Jozefa, ženícha panny Márie a pestúna Ježiša, patróna našej farnosti

– 28. – 31. 3. – slávili sme a prežívali Veľkonočné trojdnie, najväčšie sviatky našej spásy

– 8. 4. – slávnosť Zvestovania Pána (25. 3.), keďže vyšiel vo Veľkom týždni; liturgicky sme ho slávili v pondelok po skončení oktávy Zmŕtvychvstania Pána

-re-

Ohlášky:


– sobáš 27. apríla v Ovčí o 16:00
Daniel Kráľ, syn rodičov Mariána a Anny rod. Magdovej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Petra Kráľová, dcéra rodičov Petra a Márie rod. Tartaľovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí.

-re-

Trampoty v manželstve


Keďže v manželstve sa žije s rôznymi životnými problémami, preto dochádza aj ku konfliktným situáciám. Konflikty sú na riešenie a tiež sa rôzne riešia. Niektorí to vedia riešiť jednoduchšie, iní komplikovane. U mnohých, keď príde konflikt, je ľahké sa stiahnuť do mlčanlivej urazenosti, postaviť medzi seba stenu, ktorá hrubne z hodiny na hodinu, zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, mesiac, či dokonca rok. Iní namiesto stavania steny začnú útočiť na všetkých frontoch – z mora, z pevniny, zo vzduchu – a snažia sa oslabiť pozíciu partnera a chcú ho prinútiť vzdať sa. Toto môže viesť k slovnému či dokonca fyzickému násiliu, keďže sa snažíme partnera donútiť, aby prijal náš uhol pohľadu.

No bez ohľadu na to, aké máme sklony, nasledujúca rada nám pomôže postaviť sa konfliktnému bodu zoči-voči tak, že nás naučí sústrediť sa viac na problém než na útoky voči sebe. Cieľom je zabrániť, aby problematické oblasti ovplyvnili náš vzťah.

V každom manželstve sa vyskytnú obdobia, keď naše odlišné prístupy budú vyžadovať diskusiu.

Čo robíme, ak sú v našom správaní nezhody?

Sú 4 hlavné možnosti: útok, ústup, vyjednávanie alebo diskusia.
Niektorí ľudia útočia, snažiac sa prinútiť svojho partnera zmeniť zmýšľanie na ich spôsob. To však nefunguje. Najbežnejšou reakciou na donucovacie snahy je buď prejsť do ofenzívy a postaviť sa na odpor, alebo navonok spolupracovať, ale vo vnútri zúriť.

Iní ustúpia, nechajúc svojho manžela alebo manželku, aby si všetko robili po svojom, a nikdy nevyjadria svoj názor. To tiež nie je zdravé a nevytvára to dynamický partnerský vzťah. A ďalší vyjednávajú, dúfajúc, že sa stretnú niekde v strede: “Ja trochu ustúpim pod podmienkou, že ty tiež trochu ustúpiš”. Problémom je, že naše správanie sa takto stáva podmienené odozvou nášho partnera. Keď vidíme manželstvo ako “dávaj – ber” v rovnakom pomere, vnímame len to, čo dávame my a čo si náš partner berie. Každý máme svoju predstavu o tom, kde sa nachádza stred. Ak máme pocit, že partner nesplní svoju časť dohody, prestaneme my plniť našu.

Štvrtá a najlepšia cesta je diskutovanie o našich rozdieloch. To vyžaduje, aby sme boli obaja pripravení vyjsť si navzájom v ústrety. Na rozdiel od útoku, ktorý je zameraný “na mňa”, alebo ústupu, ktorý je nezdravo zameraný “na teba”, alebo vyjednávania, ktoré je tiež zamerané “na mňa”, diskusia je zameraná “na nás”. Obidvaja sa pýtame: “Čo je najlepším riešením pre nás oboch?” Niekedy povie manžel: “ Musím sa zmeniť!” Inokedy povie manželka: “Musím robiť veci inak!” Zvyčajne obaja potrebujú urobiť nejaké zmeny.

Diskutovanie je zručnosť, ktorú možno trénovať a naučiť sa tak, že sa rozhodneme dodržiavať niektoré základné pravidlá. Prieskum ukázal, že polovica všetkých hádok medzi manželmi prebieha večer a štvrtina sa háda v najstresujúcejších okamihoch, ktoré predchádzajú mimoriadnym príležitostiam.

Aby sme vedeli správne a plodne visť diskusiu je dobré vedieť si vybrať ten správny a najvhodnejší čas a tiež jednoduché a veľmi účinné pravidlo – pravidlo desiatej hodiny.

Toto pravidlo hovorí, že ak po desiatej (22:OO) hodine vybuchne nejaký spor alebo búrlivé emócie, obaja musia byť schopní odložiť ďalšiu diskusiu na iný vhodnejší čas. A je to múdre riešenie pre mnohé rodiny.

Ja si tiež spomínam, že väčšina našich vášnivejších hádok začínala neskoro večer, a to zvlášť vtedy, keď bol náš pohľad na určitú vec skreslený únavou. V takých okamihoch sa nám ťažšie počúvalo a ťažko vnímalo hľadisko nášho partnera.

Pravidlo desiatej hodiny vyžaduje veľké ovládanie, ale pomôže predísť mnohým rozporom, ktoré by sa mohli rozvinúť do bolestivých a jalových hádok. Zvyčajne neexistuje žiaden dokonale vhodný čas na prednášanie ponôs alebo vyjadrovanie rozdielnych názorov, ale oplatí sa spolu zvážiť, ktorým okamihom by sme sa mali vyhýbať. Určite k nim patrí najmä niekoľko hektických minút pred odchodom do práce, alebo do kostola, či niekam inam. Obvykle práve nedostatok času vyvoláva potrebu urýchlene presvedčiť toho druhého o pravosti nášho pohľadu na problém a rovnako aj neochotu navzájom sa počúvať!

Snažme sa vyhýbať tomu, aby sme sporné otázky preberali počas nášho týždenného manželského času. Nič horšie nie je, ak muž má obavu pri “týždennom rande”, čo zase naňho manželka vytiahne – čo zlé v uplynulom týždni spravil. A to isté platí aj opačne. Potom pravda, prínos týždenného spoločného času sa stratí, ak nie je ten čas požehnaný a nie je radostný pre obidvoch.

Máme byť pripravení vzájomne sa počúvať. Vždy ide o náš spoločný problém, na riešení ktorého treba vzájomne spolupracovať. Dosiahnutie zhody môže vyžadovať niekoľko ťažkých rozhovorov, no je lepšie byť na jednom fronte a bojovať proti spoločnému problému, než útočiť jeden na druhého. Často pomôže, ak si zostavíme zoznam možných riešení a potom spolu zvažujeme všetky pre a proti každého z nich.

Počúvanie je životne dôležité. V dusnej atmosfére nezhody sa inštinktívne snažíme uistiť, že partner skutočne pochopil náš pohľad, sami sa však už tak neusilujeme pochopiť ten jeho.

Ak budeme hovoriť striedavo raz jeden, raz druhý, pomôže nám to efektívnejšie rokovať. Ak navzájom počúvame názor toho druhého, často nám to umožní vidieť pred nami východisko, ktoré nie je ani moje, ani tvoje, ale celkom nové a nakoniec naše.

MUDr. B. Vaščák, Široké

MÁŠ PROBLÉM…………..? (14)

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.


Za ten čas, čo budete čakať, keď do vášho života vstúpi “veľká láska”, poradím vám, aké charakterové vlastnosti treba hľadať u svojho budúceho životného partnera. Som presvedčený, že tieto charakterové rysy by mal hľadať každý, kto sa chce nachystať na celoživotné spojenie dvoch ľudí v jedno manželské telo. A bolo by to mimochodom veľmi dobré, keby sme tieto charakterové rysy rozvíjali taktiež na sebe.

Ako sám Pán Ježiš mal 12 apoštolov, tak bolo by dobré, keby nás ani jedna charakterová črta a vlastnosť nezradila. Ide o týchto 12 “služobníkov”:
1. vľúdnosť; 2. srdce služobníka; 3. trpezlivosť; 4. radostný duch; 5. cieľavedomosť; 6. lojalita a vernosť; 7. láska k Bohu; 8. ochota dávať; 9. nesebeckosť; 10. srdce plné nádeje; 11. láskavosť; 12. otvorenosť a úprimnosť. Vždy treba pozerať na hodnoty a kvalitu srdca, ako len iba na krásu zovňajška či spoločenské postavenie.

Ako vyzerá biblické manželstvo? Možno, že sme mali aj my šťastie – odpozorovať ho aspoň čiastočne na prežívaní našich rodičov. Oni by nám mohli tiež veľa povedať! So vzťahom sa netreba ponáhľať. Dnešná mladá generácia je veľmi, niekedy až chorobne sústredená na sex. Naša „padlá” prirodzenosť túži stále flirtovať a pohybuje sa na ostrej hrane. Keď sa k tomu ešte pridá, na aké filmy a televízne seriály sa pozeráme, určite zatúžime potom zistiť, aké to je!!!
Pretože je nám takto sex predstavovaný, musíme k tomu, aby sme telesný vzťah neurýchlili, rozhodne zaujať aktívny postoj.

Nastavte si konkrétne hranice a pravidlá vzťahu, ktoré vám napomôžu, aby váš vzťah rástol postupne, a to citlivo a zodpovedne z oboch strán. Nevrhajte sa do chodenia spolu príliš skoro a neuvážene. Pokiaľ nie ste v situácii, že by ste mohli zhruba do 3 rokov vstúpiť do manželstva, potom ste pravdepodobne na známosť veľmi mladí a neskúsení.

Aby ste niekoho dobre poznali, musíte ho vidieť v bežnom živote a v reálnych životných situáciách, ako ich zvláda a ako sa chová. Musíte dotyčnú osobu pozorovať medzi členmi jeho rodiny a ona zase vás vo vzťahu k vašej rodine. Doma sa človek chová uvoľnene a je menej pravdepodobné, že sa bude pretvarovať, alebo sa na niekoho hrať. Veľmi dobre pozorujte vzťahy v rodine a pozorne sledujte, ako sa k sebe členovia rodiny navzájom chovajú. A aby ste niekoho dobre spoznali, je dôležité si veľa vzájomne porozprávať. Častý a úprimný rozhovor pomáha rozvíjať priateľstvo, pomôže vám pochopiť, čo sa v druhom človeku odohráva a čo ukrýva. Dobrá a správne v láske a dôvere vedená komunikácia je pevným základom pre manželstvo.

Musíte vedieť, že zmyslom manželstva je zjednotenie dvoch ľudí – muža a ženy a preto treba hľadať víziu spoločnej cesty životom. V čase nosenia ešte “ružových okuliarov” je ťažké vidieť sa reálne a správne rozlíšiť, čo je len naše zbožné prianie a čo skutočnosť. Preto potrebujeme dlhší čas známosti, aby sme videli pravdivo skutočnosť, ako v pravde má vyzerať náš vzťah. Je potrebné poznať, aké hodnoty v živote sú pre vás dôležité.

Počas čakania na “veľkú lásku” je potrebné sa rozprávať a radiť sa so staršími, ako sa najlepšie pripraviť na manželstvo. Treba mať jasnú predstavu o poradí hodnôt: duchovný život – výchova detí – materiálne zabezpečenie – štúdium – práca – šport – zábava – oddych. O poradí vzťahov – Boh – partner – dieťa- rodič – súrodenci – priatelia; o budúcom životnom štýle – čas pre seba – pre detí – vybavenie bytu; o spôsobe regulácie pôrodnosti a zodpovednom rodičovstve; o miere aktivity vo farnosti; o kontakte s rodičmi a ďalšou rodinou; o finančnom hospodárení; o daroch; o koníčkoch a pod. Treba si rozumne vyplniť chvíľu čakania a dobre sa pripraviť včasnou prípravou na manželstvo, a to už počas známosti a nie tesne pred termínom sobáša!

MUDr. B. Vaščák, Široké

Večerná modlitba



Pred krížom Tvojím,
môj Pane,
kľačím,
za všetko,
čo urobil si
pre mňa dnes,
úprimne Ti vďačím.

Pred Tvojím krížom
kľačím
s veľkou pokorou,
buď mne
aj mojej rodine
vždy oporou.

Ďakujem Ti
v túto
večernú hodinu,
že ochraňoval si
počas dňa mňa
i moju rodinu.

Ver, že zajtra
pokľaknem
pred Tvoj kríž
zas,
dovtedy ochraňuj
a žehnaj všetkých
nás.

Marta Pacovská, Široké

ADSM 2013 v Prešove


„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt 28, 19). V duchu tohto citátu sa nieslo tohtoročné stretnutie mladých Košickej arcidiecézy konajúce sa pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa-metropolitu. Stretnutie sa uskutočnilo 6. 4. 2013 v hale na Baštovej ulici v Prešove.

Počas celého programu, ktorý „odštartovali“ svojím vystúpením parkuristi, sa približne 1500 mladých naozaj zabavilo. V priebehu dňa mali možnosť vypočuť si rozhovor s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, stretnúť a vidieť ľudí, ktorí ovplyvnili dianie v našej arcidiecéze – víťazov ankety HLAS (Hľadáme lídrov a spoločenstvá). V tomto roku cenu HLAS získali – kňaz z farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné Mgr. Marek Kunder, členka tímu z Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Mgr. Mária Aľušiková a spoločenstvo z Trebišova – Spolko TV. Všetci menovaní aktívne pracujú s mladými ľuďmi, pomáhajú im a venujú im svoj čas. Odovzdané boli aj certifikáty pre účastníkov animátorskej školy.

Vrcholom celého dňa bola sv. omša celebrovaná o. arcibiskupom, ktorý v príhovore pripomenul mladým, že ich potrebuje: „.Ja a naši kňazi – ako jeho pomocníci – nemôžeme byť všade. Preto vám dnes chcem povedať, že vás potrebujem! Vy ste moje predĺžené ruky! Vy môžete urobiť veľa! Vy ste prvými misionármi medzi vašimi rovesníkmi.“

Po sv. omši sa mladí zúčastnili workshopov – každý si mohol vybrať to, čo sa mu páčilo napr. tance, spoločenské hry, prednášky o rôznych aktuálnych témach…

Ďalším bodom programu bol koncert skupiny 30tri, ktorý mal, samozrejme, veľkú odozvu. Záverom a pomyselnou bodkou bola spoločná adorácia, pri ktorej sme sa poďakovali za skvelý deň Tomu, ktorý nám ho dal.

A záver? Ako záver môžu slúžiť slová o. arcibiskupa: „Poďakujme sa mu za to spoločným vyznaním: Pane, len ty nás môžeš nakŕmiť a posilniť! Ku komu inému by sme išli, iba ty máš slová večného života!

Z našej farnosti sa na akcii ADSM zúčastnilo 65 mladých, hlavne birmovancov.

snímka: d.o. M. Hnat

pripravil: M. Magda

Ahoj deti!


Zdravím vás, Spektráči!
Ani vám počasie nevonia jarou? No nech je už vonku ako chce, na tom, že sme prežili Veľkonočné sviatky a s nimi spojené prázdniny to nič nemení. Sme o krôčik bližšie k letu, ktoré máme všetci tak radi. Snáď sa počasie trochu umúdri a onedlho budeme môcť kabáty a bundy vymeniť za ľahšie tričká a naplno si užiť dlhšie jarné dni.
Ozaj a viete, aký sviatok bude 12. mája? Je to deň, kedy oslavujú naše milované osôbky, ktoré sa o nás tak veľmi starajú – naše milované mamky.

Asi premýšľate nad tým, ako potešiť svoju mamu. Určite nezabudnite na pusu na líce, na sľub, že už budete naozaj dobrí 😀 a možno aj nejaký pekný darček. Chcem vám ponúknuť aj zopár rád, ako mamke urobiť počas tohto dňa radosť.

Raňajky do postele. Stačí si privstať, urobiť kávu, čaj a pripraviť jej niečo chutné, postačí, ak to bude chlebík s maslom a paradajkou (nech je tam niečo červené).


Poriadok v izbe. Uprac si izbu, ale nehovor, že to je ku Dňu matiek. Proste ju len tak nenápadne potešíš.

Obrázok z lásky. Najmä malé deti kreslia obrázky so srdiečkami, ak ti to pripadá trochu trápne, tak to urob v počítači. Jednoducho buď originálny.
Pusti hudbu tichšie. Určite sa poteší, že ju nebolí hlava z večného hluku tvojich reprákov. Uč sa do školy.

Choď natrhať kvetiny. Kvetinami určite vyčaríš úsmev na mamkinej tvári. Veď to je to najviac, keď sa na teba usmeje a ty si rád(-a), že si ju potešil.
Objím ju a povedz jej, že ju máš rád.

Pomodli sa za svoju mamku, poďakuj Bohu za to, že ju máš, za to, že ťa ľúbi. Nezabudni ani na nebeskú matku Máriu, veď ona je pri Tebe stále, keď ju potrebuješ.


Tebe mamička

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,

na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

Kvetná nedeľa
v ÚVTOS Košice-Šaca

24. marca 2013 mladí zo Združenia Mariánskej mládeže z Víťaza, pod vedením Dcér kresťanskej lásky – vincentiek, zavítali za brány tunajšej väznice so svojim predstavením hranej Krížovej cesty. Po skončení krížovej cesty väzenský dekan mjr. PaedDr. Rudolf Galambos slúžil svätú omšu, v rámci ktorej mladí slúžili spevom a čítaním pašií. Po svätej omši väzenský dekan udelil svoje požehnanie všetkým prítomným, osobitne sa poďakoval sestričkám a členom Združenia Mariánskej mládeže za ich ochotu a obetavosť.

zdroj: http://www.zvjs.sk/

prevzal: Tomáš Magda ml.

Poďakovanie a pozdrav zo Širokého


Chceme sa poďakovať zvlášť duchovnému otcovi vdp. Marekovi Hnatovi za otvorenosť a prijatie 10. marca 2013 v priestoroch Farského úradu vo Víťaze, kde sa konali tvorivé dielne na výrobu šperkov a filmové popoludnie pre deti, mládež a mamičky. Ďakujeme aj našim pomocníkom a všetkým, ktorí prispeli svojou účasťou a kreativitou…






Zároveň vás srdečne pozývame do priestorov Klubu Quo Vadis v Širokom (budova Poľnohospodárskeho družstva pod Farským úradom) na nasledujúce aktivity:
7. apríl – 15:30 h – tvorivé dielne na výrobu šperkov a filmové popoludnie pre deti, mládež a mamičky
12. apríl – 19:00 h – filmový večer pre mládež a dospelých (film: Nič nás nerozdelí)
21. apríl – 15:30 h – tvorivé dielne na výrobu pohľadníc a filmové popoludnie pre deti, mládež a mamičky
28. apríla 2013 pôjdeme, v prípade záujmu, autobusom na večer chvál, ktorý bude v čase od 19:00 do 21:00 h. v Centre voľného času blah. Jána Pavla II. v Prešove. Autobus bude pristavený vo Víťaze pred kostolom o 18:00 h, v Širokom pred kostolom o 18:10 h a vo Fričovciach na zastávke pred Obecným úradom o 18:15 h.

V prípade záujmu o večer chvál, realizovaného vždy poslednú nedeľu v mesiaci, môžete kontaktovať sestru Imu Juskovú, e-mail: juskova@gmail.com, č. tel.: 0904 892 124 alebo Facebook: Ima Jusková.

Tieto stretnutia sa môžu uskutočniť vďaka neziskovej organizácii Mikuláš so sídlom v Širokom, ktorá finančne podporuje aktivity pre všetky vekové kategórie od najmenších detí po seniorov.

KONTAKT na Mikuláš n. o. (údaje o prijímateľovi 2 %):
Široké 368
082 37 Široké
IČO: 45731527
Č. účtu: 0505523173/0900

sestry františkánky zo Širokého

Tanec medzi kvapkami dažďa

„To počasie sa asi zbláznilo!“ vyhlásila akási žena a zúrivo triasla svojím dáždnikom, aby z neho striasla celý zástup mokrých snehových vločiek. Ostatní ľudia na autobusovej zastávke jej zborovo pritakávali a tvárili sa otrávene. „Veď je 3. apríl, preboha! Kedy sa tá hrozná zima konečne skončí?!“ pokračovala a svojou náladou ovplyvňovala všetkých okolo seba. Na niektorých sa jej hnev nalepil a sami sa začali mračiť a hromžiť, no niekoľko z nich sa len usmievalo a myslelo si svoje.


Po chvíli sa ozval starší muž v čiernom kabáte: „S tým nič nenarobíme, pani. Tak to musí byť.“

O niekoľko metrov ďalej sa nejaký zamilovaný párik prechádzal pomedzi padajúce snehové vločky a vyzeral veľmi spokojne. Obaja mladí ľudia sa usmievali a na prvý pohľad sa zdalo, že ich vôbec netrápi, že nemajú dáždnik. Všetky negatívne vplyvy okolia statočne ignorovali a išli za svojím cieľom. Cieľom byť šťastní…

Určite ste sa aj vy ešte pred niekoľkými dňami pýtali, kedy sa konečne budú dať zimné bundy vymeniť za ľahké letné tričká. Je pravda, že nás počasie v posledných dňoch poriadne vytrápilo a aj vďaka nemu sme boli čoraz viac otrávenejší a unavenejší. Aktuálne dianie tam vonku bolo najhorúcejšou témou nielen v spravodajstve, ale aj v mnohých publicistických reláciách, v ktorých viacero meteorológov vysvetľovalo príčinu aprílového snehu.

Ale, dá sa povedať, že je zbytočné písať o počasí, keď si ho aj tak večer pozrieme v spravodajskom bloku. O počasí sa ľudia, predsa, bavia len vtedy, ak si nemajú čo povedať. Často to býva tá povestná „slamka“, ktorej sa chytáme pri rozhovore s neznámym človekom. Lenže na druhej strane to môže byť veľmi vďačná téma. Veď aj z obyčajnej otázky: „To je dnes ale počasie, však?“ sa dokáže vykľuť rozhovor, ktorý nám o danom človeku povie viac ako jeho vlastný životopis. Z takéhoto dialógu môžeme napríklad zistiť obľúbené ročné obdobie človeka, s ktorým máme dočinenia a zhodnotiť tak, či patrí medzi aktívne, letné typy alebo je zádumčivý a viac mu vyhovuje zamračené a studené decembrové počasie.

V každom prípade, aj keď žijeme všetci v tej istej krajine, na tom istom kontinente a na rovnakej planéte, počasie nikdy nie je pre každého úplne rovnaké. Sme rôzni. Niekoľko miliárd originálov z limitovanej edície, na ktorých svieti to isté slnko, padá ten istý dážď a s výnimkou niektorých krajín aj sneh. Počasie sa pre nás stalo niečím tak samozrejmým, že aj slabé zmeny chápeme veľmi intenzívne. A to nehovoriac o meteosenzitívnych ľuďoch, ktorým sa zmeny počasia spájajú s bolesťou, migrénou a depresiou.

Krátka alebo aj dlhodobá zmena či príliš dlhé trvanie zimy ovplyvní aj tých najimúnnejších ľudí. Zrazu sa cítime vyčerpaní, bolí nás už len slabé pohnutie z postele, nič sa nám nedarí, a to všetko sa prenáša aj na ľudí okolo nás. Ani sa nenazdáme a svojou zlou náladou zaútočíme na kolegov v práci, spolužiakov v škole alebo na príbuzných. Najviac nás však po chvíli môže bolieť to, že je to niekedy bezdôvodné, pretože oni za nič nemôžu. Oni totiž toto počasie neprivolali, ani doň nijako nezasiahli. A predsa ich viníme za svoje nešťastie. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, prečo má človek tendenciu obviňovať všetkých okolo seba, práve vtedy, keď by sa mal zaoberať vlastným životom? Toto je už úvaha adresovaná psychológom, ktorí sa v ľudskej psychike vyznajú, a pre ktorých tvorí jej skúmanie aj náplň práce. Ale ak by sme sa na celú túto problematiku chceli pozrieť trošku laicky, uzavreli by sme svoje úvahy tým, že všetko závisí od povahy a charakteru človeka. Lenže toto nie je celkom pravda. Existuje veľmi veľa vedeckých výskumov, ktoré nám dookola opakujú, v akom strese žijeme, čo všetko nás stresuje a ako stres vplýva na našu psychiku. Možno je to tým, že toho máme veľa, že sme tlačení najrôznejšími termínmi, ktoré ak nestihneme, tak prepadneme na celej čiare nielen u nadriadených či učiteľov, ale aj u kolegov a spolužiakov. A negatívne emócie, spôsobené zamračeným, upršaným počasím, to všetko len znásobujú.

No možno je to len tým, že si čas nevieme správne rozvrhnúť a zabudli sme sa zo života tešiť. Zabudli sme si vychutnávať slnečné dni, zabudli sme vo všetkom zlom hľadať aspoň malé čiastočky dobra, (ktoré tam vždy sú!) a hlavne, zabudli sme sa smiať. Pritom, úsmev je to jediné, čoho máme naozaj na rozdávanie. Nie je ohraničený žiadnou sumou peňazí, nemusíme naň zarábať ani ho nemusíme kupovať. A predsa je tým najúčinnejším liekom, ktorý v nás dokáže vyvolať ten krásny pocit šťastia.

Na jednej internetovej stránke som minule objavila veľmi dobrý recept na šťastie. Naozaj. Bolo tam presne napísané, čo človek musí, respektíve by mal robiť preto, aby sa stal úplne šťastným. S týmito parafrázovanými „pravidlami šťastia“ sa s vami rada podelím:

1. Neprestávaj snívať.
2. Nachádzaj inšpiráciu v obyčajných veciach okolo seba.
3. Pomáhaj druhým.
4. Rob veci, v ktorých si dobrý/á a ktoré ťa napĺňajú.
5. Čítaj knihy.
6. Obmedz čas pred telkou.
7. Miluj svoju prácu.
8. Cvič.
9. Pozri sa strachu do očí.
10. Ver vo vlastné schopnosti.
11. Tráv viac času s rodinou a priateľmi.
12. Nechaj srdce, aby sa stalo tvojím kompasom.

Nemôžeme dovoliť zlým vplyvom okolia, aby v nás minimalizovali radosť zo života. A takisto nemôžeme dovoliť počasiu, aby nám zabránilo tešiť sa z každého dňa či prežitého okamihu. To, že sem-tam zaprší, neznamená, že viac nevyjde slnko. A to, že sa nám niečo nepodarilo, neznamená, že sme teraz najhorší a nikdy viac už nič neurobíme perfektne.

Veď aj apoštoli boli určite sklamaní z toho, že Ježiša dostatočne neuchránili, že boli zbabelí a báli sa. A možno sa aj obviňovali z toho, že ich vinou ho ukrižovali. Lenže Ježiš vstal z mŕtvych a ukázal im a nám všetkým, že aj slabosť robí človeka silným. A z apoštolov sa stali neochvejní ohlasovatelia viery, ktorí ukázali veľkému počtu ľudí správny smer.

Želám vám preto, aby ste vo všetko zlom stále hľadali kúsok dobra, aby ste v každom hneve dokázali vyčariť aspoň malý úsmev a aby ste nezúfali, že sa občas neukáže slnko. Koniec koncov, aj medzi kvapkami dažďa sa, predsa, dá tancovať 🙂

Lenka Novotná

Duchovnosť a psychológia

Drahí farníci, ako sme vám sľúbili v predchádzajúcom čísle, budeme pokračovať v zozname techník konkrétnych spôsobov zvládnutia povýšenej úzkostlivosti. Všetky tieto techniky sú jednoduché a dostupne každému.


Diafragmálne dýchanie (bránicou)
Keď sa nachádzate v stave úzkosti, vaše dýchanie sa stáva rýchlym a nepravidelným a začínate dýchať hruďou. Užitočnejšie a lepšie pri prekonávaní úzkostlivých myšlienok je dýchanie bruchom, to znamená dýchať diafragmálne (bránicou).
Aby sme sa naučili dýchať diafragmálne (bránicou):
a) Ľahnite si na chrbát a položte si knihu na brucho. Dýchajte tak, aby sa kniha pri vašom dýchaní nadvihovala.
b) Sadnite si. Pravú ruku si položte na brucho a ľavú na hruď. Dýchajte tak, aby sa nadvihovala len pravá ruka.
c) Zoberte si hodiny a stopnite si čas: päť sekúnd na nádych a päť na výdych.
d) Opakujte súbežne s rytmom dýchania: „S každým nádychom sa uvoľním, s každým výdychom sa rozjasním.“

Zastavenie myšlienok
Je to jednoduché. Keď u vás vznikajú pochmúrne myšlienky, môžete ich jednoducho zastaviť. Aby ste sa naučili zastavovať myšlienky, musíte si osvojiť techniku uvoľnenia svalstva. A potom, hocikedy by u vás vznikali znepokojujúce myšlienky, ktoré vám prekážajú, povedzte si, že nedovolíte týmto myšlienkam sa ďalej rozvíjať a použite techniku relaxácie. Príjemný pocit uvoľnenia zabráni rozvoju takých myšlienok a taktiež predíde negatívnemu vplyvu týchto myšlienok na váš fyziologický stav. Tu je niekoľko krátkych a efektívnych spôsobov k dosiahnutiu relaxácie.

Reflex upokojenia
Časom sa reflex upokojenia môže dostaviť už za šesť sekúnd.
a) Porozmýšľajte o tom, čo vám naháňa strach, alebo vás znepokojuje.
b) Usmejte sa pre seba. Pomôže to uvoľniť svaly na tvári.
c) Povedzte si: „Moje telo môže ostať pokojným, pokiaľ som vedome v čulom a aktívnom stave“.
d) Zľahka a pokojne sa nadýchnite.
e) Vydýchnite a uvoľnite pritom čeľusť. Vaše horné a dolné zuby sa nesmú dotýkať.
f) Predstavte si, ako sa z vášho tela, od hlavy až po končeky prstov na nohách, vytráca ťarcha a prúdi teplo.
Nech sa to zdá akokoľvek náročné, no pravidelnou praxou môžete zvládnuť týchto šesť krokov za šesť sekúnd.

Okamžité uspokojenie
Pomáha vyvolať reakciu relaxácii za niekoľko sekúnd. Okamžité uspokojenie pozostáva z piatich krokov.
a) Prvý krok: Pravidelné dýchanie. Bez ohľadu na znepokojenie, neprestávajte dýchať pravidelne a zhlboka.
b) Druhý krok: Pozitívny výraz tváre. Zľahka sa usmejte, hneď ako zistíte, že situácia na vás začala vplývať.
c) Tretí krok: Rovnováha tela. Vypnite hruď, pozdvihnite hlavu, natiahnite krk, nasmerujte bradu dopredu. Predstavte si, že vás dvíhajú nitkou, pripevnenou za vaše záhlavie.
d) Štvrtý krok: Vlna uvoľnenia. Nechajte prejsť vlnu uvoľnenia tými časťami tela, ktoré sú napäté.
e) Piaty krok: Vedomá kontrola. Reálne zhodnoťte svoju situáciu.

Technika „au“
Natiahnite si na zápästie ruky gumku do vlasov a jednoducho sa ňou uštipnite zakaždým, keď u vás budú vznikať nepríjemné myšlienky.
Každý raz, keď sa oslobodíte z otroctva nepríjemných myšlienok, pri pomoci ľubovoľnej z týchto techník, pomodlite sa. Prineste Ježišovi tú situáciu, ktorá vás znepokojuje, tých ľudí, o ktorých máte strach, tie plány, ktoré ste rozvinuli.

Všetky tieto techniky odstraňujú iba symptómy, ale neriešia príčiny. Preto nasledujúci krok bude pozostávať z oveľa hlbšej a systematickej prace v dvoch smeroch: psychologickom a duchovnom. V duchovnom smere ide o budovanie vzťahu dôvery s Bohom, cez osobný vzťah s Nim. Lebo iba Boh môže nám dať pokoj, o ktorom sníva každý z nás. Nie pokoj, ktorý ponuka tento svet, ale ktorý ponuka Ježiš. Nech vás v tom vedie a sprevádza Duch Svätý.

Miroslav a Lilia, Sankt Petersburg